Conferința Interguvernamentală, Bruxelles, 2007

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene (conferința interguvernamentală) a fost convocată la Bruxelles, la 23 iulie 2007.

Scopul conferinței

Scopul conferinței a fost adoptarea de comun acord a modificărilor care trebuie aduse următoarelor tratate:

 • Tratatul privind Uniunea Europeană (tratatul de la Maastricht)
 • Tratatul de instituire a Comunității Europene
 • Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

Texte adoptate de Conferința interguvernamentală

Conferința interguvernamentală a adoptat următoarele texte:

I. Tratatul de la Lisabona

  Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene

II. Protocoale

  A. Protocoale anexate la

  • Tratatul privind Uniunea Europeană
  • Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, după caz,
  • Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.
  B. Protocoale anexate la Tratatul de la Lisabona.

III. Anexa la Tratatul de la Lisabona

Declarații adoptate de Conferința interguvernamentală

Conferința a adoptat următoarele declarații:

  A. Declarații cu privire la dispozițiile tratatelor (declarațiile 1-43)
  B. Declarații cu privire la protocoalele anexate tratatelor (declarațiile 44-50).

Conferința a luat act de alte declarații (declarațiile 51-65).

Delegația României

România a fost reprezentată la conferință de:

  Traian Băsescu, președinte
  Călin Popescu Tăriceanu, prim-ministru
  Adrian Cioroianu, ministrul afacerilor externe.