Funcționarii titulari ai Uniunii Europene

Funcționarii titulari compun funcția publică europeană.

Potrivit Statutului funcționarilor (art.1 bis, titlul 1)

Este funcționar al Uniunii Europene, în sensul Statutului funcționarilor, orice persoană care a fost numită în condițiile prevăzute prin acest statut pe un post permanent într-una din instituțiile Uniunii, printr-un act scris emis de autoritatea învestită cu putere de numire în acea instituție.

Definiția… se aplică și persoanelor numite de organismele Uniunii (numite ”agenții”) la care statutul se aplică potrivit actelor de constituire a acestora.

Grupe de funcții

Statutul funcționarilor recunoaște trei grupe de funcții:

  • administratori (AD),
  • asistenți (AST) și
  • asistenți-secretari (AST/SC).

1. Administratori – AD

Pot fi recrutați ca administratori absolvenții de studii universitare.

Pentru aceștia, există o gamă largă de oportunități de carieră în domenii precum administrație, drept, finanțe, economie, comunicare și știință, printre altele.

În funcție de instituția în care lucrează și de gradul profesional, administratorii se ocupă de elaborarea politicilor și de punerea în aplicare a legislației europene, efectuează analize și oferă consiliere; pot juca un rol esențial în procesul legislativ și în cel bugetar al Uniunii Europene, pot coordona politici economice sau de alt tip ale statelor membre, poate participa la negocieri cu țări terțe sau poate reprezenta instituțiile în cadrul forumurilor internaționale. Traducătorii și interpreții sunt recrutați, de asemenea, ca administratori.

Cariera unui administrator acoperă gradele AD 5 – AD 16. AD 5 este gradul de intrare pentru absolvenții de studii universitare în timp ce AD 16 este gradul pentru poziția de director general.

Tabelul de mai jos prezintă grupul de funcții AD, exemple de posturi de administrator și salariul de bază lunar în Euro corespunzător.

Exemple de funcții Gradul Salariul lunar
Director general AD16 18 040,01 €
Director general/Director AD15 15 944,36 €
Director/Șef de unitate/Consilier/Expert economic AD14 14 092,13 €
Șef de unitate/Consilier/Expert economic AD13 12 455,10 €
Șef de unitate/traducător principal, economist principal AD12 11 008,23 €
Șef de unitate/traducător principal, economist principal AD11   9 729,43 €
Șef de unitate/traducător senior, economist senior AD10 8 599,20 €
Șef de unitate/traducător senior, economist senior AD9  7 600,25 €
Traducător/interpret/economist/jurist AD8 6 717,35 €
Traducător/interpret/economist/jurist AD7 5 937,01 €
Traducător junior/interpret junior/economist junior/jurist junior AD6 5 247,33 €
Traducător junior/interpret junior/economist junior/jurist junior AD5 4 637,77 €

2. Asistenți – AST

Instituțiile Uniunii recrutează asistenți din rândul absolvenților unui ciclu secundar de învățământ, cu experiență relevantă sau calificare profesională corespunzătoare.

În general, asistenții au un rol foarte important în gestionarea internă a instituțiilor, în special în domeniul bugetar și financiar, în domeniul resurselor umane, în sectorul informatic, al gestiunii documentelor, precum și în cadrul laboratoarelor științifice.

Cariera unui asistent acoperă gradele AST 1 – AST 11.

În general, asistenții sunt recrutați în gradul AST 1, cu un salariu lunar de bază de 2 481,41 € sau AST3, cu un salariu lunar de bază de 3 176,57 €.

3. Asistenții – secretari – AST/SC

Pentru posturile de AST/SC sunt recrutați absolvenți ai ciclului secundar de învățământ, cu experiență anterioară relevantă sau o calificare profesională corespunzătoare.

În general, asistenții-secretari au sarcini de birou și de sprijin administrativ, precum pregătirea dosarelor, organizarea și coordonarea reuniunilor. Asistenții pot, de asemenea, să ofere sprijin echipelor, directorilor sau altor servicii din instituțiile UE.

Cariera unui asistent acoperă gradele AST/SC1 – AST/SC6. De obicei, personalul nou va fi încadrat cu gradul AST/SC 1.