Procedurile EPSO

Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale EPSO (Oficiul European pentru Selecția Personalului) au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 70 A/1 din 27.02.2015.

Aceste dispoziții generale fac parte integrantă din anunțul de concurs, alături de care constituie cadrul obligatoriu al procedurii de concurs.

I. INTRODUCERE

Concursurile generale

Instituțiile europene selectează viitorii funcționari prin intermediul concursurilor generale, care cuprind o serie de examene care îi situează pe candidați în condiții de concurență.

Aceste concursuri sunt deschise tuturor cetățenilor Uniunii Europene care îndeplinesc criteriile cerute.

Candidații care reușesc la un concurs sunt înscriși pe o listă de rezervă, iar instituțiile vor recurge la aceste liste în funcție de necesitățile lor. Așadar, scopul unui concurs nu este ocuparea unui post specific, ci constituirea unei rezerve de recrutare.

Pentru a selecta cei mai buni candidați pe baza condițiilor definite în anunțul de concurs, este numită o comisie de evaluare.

Concursurile sunt organizate în cadrul unor cicluri anuale, pentru profiluri profesionale generale, sau la cerere, pentru profiluri specializate, cu scopul de a răspunde unor nevoi specifice ale instituțiilor.

Profilul general căutat

Instituțiile caută candidați talentați, motivați și cu înaltă calificare în domeniul lor și care pot dovedi că dețin următoarele competențe:

 1. Analizarea și rezolvarea problemelor: Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile.
 2. Comunicare: Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris.
 3. Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate: Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite.
 4. Învățare și dezvoltare: Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru.
 5. Stabilirea priorităților și organizare: Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil și organizarea eficace a volumului de muncă.
 6. Rezistență: Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de lucru în schimbare.
 7. Lucrul în echipă: Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane.
 8. Conducere (numai pentru administratori): Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezultate.

Eligibilitate

Pentru a se putea înscrie și participa la un concurs, candidații trebuie să îndeplinească anumite criterii stabilite în anunțul de concurs:

 • condiții generale
 • condiții specifice
 • condiții lingvistice.

Depunerea candidaturii

 • Verificați cu atenție dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate pentru concurs.
 • Creați-vă contul EPSO, dacă nu l-ați creat deja.
 • Efectuați exemplele de teste interactive.
 • Completați actul de candidatură electronică.
 • Indicați măsurile speciale pentru susținerea testelor.
 • Confirmați și validați actul de candidatură electronică, în termenul prevăzut.
 • Transmiteți un dosar de candidatură complet.

II. ETAPELE CONCURSULUI

1. Teste de preselecție cu variante multiple de răspuns pe calculator

Pentru majoritatea concursurilor, EPSO organizează teste de preselecție cu variante multiple de răspuns pe calculator.

În funcție de concursul la care v-ați înscris, testele de preselecție pot include următoarele elemente:

 • un test de raționament verbal: menit să evalueze capacitatea dumneavoastră de a raționa și de a înțelege informații de natură verbală;
 • un test de raționament numeric: menit să evalueze capacitatea dumneavoastră de a raționa și de a înțelege informații de natură numerică;
 • un test de raționament abstract: menit să evalueze capacitatea dumneavoastră de a raționa și de a înțelege relațiile dintre concepte care nu presupun elemente lingvistice, spațiale sau numerice;
 • un test de analiză situațională: menit să evalueze comportamentul dumneavoastră obișnuit în situații profesionale;
 • test(e) privind capacitatea lingvistică;
 • test(e) de competențe profesionale specifice.

2. Selecție pe bază de dosare – ”Evaluarea talentului”

Pentru majoritatea profilurilor specializate, candidații trebuie să treacă printr-o etapă denumită „selecția pe bază de dosare”.

În această etapă, comisia de evaluare analizează candidaturile și îi selectează pe candidații care posedă calificările cele mai pertinente (în special diplome și experiență profesională) în raport cu natura atribuțiilor și criteriile de selecție descrise în anunțul de concurs.

Această selecție se efectuează numai pe baza răspunsurilor la întrebările specifice de la rubrica „evaluarea talentului” din actul de candidatură electronică.

Candidații care au obținut cel mai mare punctaj total sunt admiși în următoarea etapă a concursului.

3. Centrul de evaluare

Candidații care reușesc la testele de preselecție cu variante multiple de răspuns pe calculator și/sau trec de selecția pe bază de dosare și care, conform actului de candidatură electronică, îndeplinesc toate condițiile generale și specifice de eligibilitate ale concursului respectiv sunt invitați la etapa „centru de evaluare”.

Etapa „centru de evaluare” are loc în general la Bruxelles sau la Luxemburg și se poate desfășura în cursul uneia sau mai multor zile. Unele exerciții, deși fac parte din metodologia aferentă etapei „centru de evaluare”, pot fi organizate pe calculator în alte orașe.

În etapa „centru de evaluare”, vor fi testate competențele generale ale candidaților, precum și competențele lor specifice. Conținutul testelor din etapa „centru de evaluare” este validat de comisia de evaluare a concursului.

În funcție de concurs, aceste teste pot include următoarele elemente:

 • studiu de caz: probă scrisă pe baza unei situații relevante, în care sunt expuse diferite probleme pe care trebuie să le rezolvați sau la care trebuie să reacționați, bazându-vă exclusiv pe materialul disponibil;
 • prezentare orală: probă individuală de analiză și de prezentare, în cadrul căreia vi se cere să elaborați o propunere cu privire la o problemă fictivă legată de o situație profesională. După analizarea documentației care vă este furnizată, trebuie să vă prezentați ideile unui public restrâns;
 • interviu(ri) bazat(e) pe competențe: exercițiu individual menit să culeagă, în mod structurat, informații pertinente cu privire la competențele dumneavoastră generale (și/sau specifice în cazul concursurilor specializate), pe baza experienței dumneavoastră anterioare;
 • exercițiu de grup: după ce ați asimilat în mod individual un anumit număr de informații, vă veți alătura altor participanți pentru a discuta împreună rezultatele dumneavoastră și a ajunge la o decizie comună;
 • exercițiu „e-tray”: probă pe calculator în care trebuie să răspundeți la o serie de întrebări utilizând documentația dintr-o căsuță de e-mail;
 • probe lingvistice practice;
 • alte exerciții legate de competențe specifice;
 • teste verbale, numerice, de raționament abstract și de raționament situațional (în cazul în care astfel de teste nu au fost susținute într-o etapă anterioară a concursului, în etapa testelor de preselecție).

Testele utilizate pentru fiecare concurs sunt indicate în anunțul de concurs. O explicație detaliată a acestor teste va fi oferită și în manualul privind centrul de evaluare pe care candidații îl vor primi atunci când sunt invitați să participe la această etapă a concursului.

III. CANDIDAȚII CARE AU REUȘIT LA CONCURS/ LISTA DE REZERVĂ

Comisia de evaluare întocmește o „listă de rezervă” care cuprinde numele candidaților care au avut cele mai bune rezultate, au obținut cele mai mari punctaje și ale căror documente justificative confirmă faptul că întrunesc toate condițiile de eligibilitate, astfel cum se precizează în anunțul de concurs.

Numărul de locuri din lista de rezervă este indicat în anunțul de concurs. În cazul în care, pentru ultimul loc, mai mulți candidați au obținut același punctaj, toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă.

Lista este apoi trimisă instituțiilor UE, care recrutează candidați care au reușit la concurs înscriși pe listă. Faptul că numele dumneavoastră apare pe o listă de rezervă nu constituie niciun drept și nicio garanție a recrutării.

Toți candidații care au susținut testele din etapa „centru de evaluare” vor primi un document intitulat „pașaportul de competențe”, în care se oferă un feedback atât cantitativ, cât și calitativ privind prestația lor din etapa „centru de evaluare”. Pașapoartele de competențe ale candidaților care au reușit la concurs se vor afla și la dispoziția instituțiilor UE, care le pot utiliza în cadrul procedurii de recrutare, precum și în perspectiva dezvoltării carierei. Dacă vă numărați printre candidații care au reușit la concurs, EPSO vă va oferi, de asemenea, alte materiale informative utile.