Stagiari

În fiecare an, peste 1200 de tineri au posibilitatea de a dobândi noi competențe profesionale, de a-și dezvolta calitățile personale și de a-și lărgi cunoștințele despre UE prin intermediul stagiilor în instituțiile europene.

Parlamentul European, Consiliul, Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Ombudsmanul European organizează stagii de 3-5 luni, destinate tinerilor absolvenți de universitate.

Stagiarii primesc sarcini similare cu cele ale funcționarilor cu cel mai mic grad AD.

Stagiile permit cunoaşterea, din interior, a activităţii instituţiilor europene.

Stagiarii primesc tipurile de sarcini pe care le primesc absolvenții recrutați ca juniori.

Își pot depune candidatura deținătorii unei diplome de licență, oricare ar fi domeniul de absolvire.