Testul de acces

”Testul de acces” este programul de training conceput pentru pregătirea candidaților români pentru a aborda cu succes testele din etapa de acces/etapa de preselecție a unui concurs general EPSO pentru administratori (AD) în instituțiile Uniunii Europene.

Obiectivul instruirii

Prin participarea la  acest program de instruire, cursantul va înțelege natura testelor din etapa de preselecție a concursului EPSO, va conștientiza nivelul său de pregătire în raport cu cerințele probelor și își va schița, sub îndrumarea instructorului, strategia personală de antrenare a abilităților cognitive și a competențelor generale pentru abordarea cu succes a testelor pe calculator.

Structura pachetului de training

Modulele acestui pachet acoperă din punct de vedere teoretic abilitățile de raționament cognitiv (verbal, numeric și abstract) și cele opt competențe generale, așa cum sunt ele definite de EPSO. Fiecare abilitate și competență este testată și evaluată prin exerciții și simulări ale probelor utilizate în etapa de acces.

Modulele pachetului sunt următoarele:

1. Testarea preliminară a inteligenței raționale și emoționale

2. Testele de acces

2.1. Testele de raționament cognitiv

  • Inteligența multiplă și testarea IQ
  • ”Speeded tasks” și viteza mentală
  • Se pot îmbunătăți rezultatele la testele IQ?
  • Ce măsoară testele de raționament cognitiv?
  • Structura testelor de raționament verbal, numeric și abstract tip EPSO
  • Cum să mă pregătesc?
  • Metode de dezvoltare a abilităților de raționament cognitiv
  • Tehnici de creștere a vitezei de citire și de calcul
  • Simularea testelor de raționament verbal, numeric și abstract în limba română
  • Corectarea testelor și feedback.

2.2. Analiza situațională

  • Natura testului
  • Competențe generale evaluate
  • Simularea unui test în limba engleză
  • Corectarea testului si feedback
  • Sfaturi de abordare si pregatire.

Numărul de ore

Numărul de ore de pregătire teoretică și practică sugerat este de 12 ore, pe structura descrisă anterior.

Numărul de ore se poate ajusta, de la început sau pe parcurs, în funcție de profilul candidatului și nevoile sale de dezvoltare.

Modalitatea de desfășurare

Programul de pregătire se poate desfășura online sau în sală, conform unui orar flexibil, convenit de comun acord. În general, pregătirea este individualizată, adaptată nevoilor candidatului.

Prețul și plata

Tariful orar este de 30 de Euro/oră. Prețul pachetului rezultă din înmulțirea numărului de ore cu tariful orar.

Plata se poate face integral sau în rate.

În funcție de valoarea pachetului, se pot acorda reduceri.

 

Formular de inscriere