Valorile Uniunii Europene

Potrivit articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea se întemeiază pe valorile respectării

 • demnității umane
 • libertății
 • democrației
 • egalității
 • statului de drept
 • drepturilor omului.

Aceste valori sunt comune tuturor statelor membre într-o societate caracterizată prin

 • pluralism
 • nediscriminare
 • toleranță
 • justiție
 • solidaritate
 • egalitate între femei și bărbați.