Să ne pregătim pentru testele de raționament verbal învățând logică generală?

Nu voi răspunde direct la întrebare, ci indirect, citând câteva fragmente din Logica generală a lui Immanuel Kant (Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1985, p. 64). Unele formulări ne sunt foarte familiare.

”Totul în natură… se petrece după reguli, chiar dacă noi nu le cunoaștem întotdeauna. … Chiar și exercitarea facultăților noastre se face după anumite reguli, pe care le urmăm la început inconștient, pînă cînd ajungem, treptat, prin experiențe și printr-o îndelungată aplicare a acestor facultăți, la cunoașterea lor. În cele din urmă ne devin atât de familiare, încît cu mare greutate le mai putem gîndi in abstracto. Așa, de exemplu, gramatica generală este forma unui limbaj în genere. Dar vorbim și fără să cunoaștem gramatică; iar cel care vorbește fără s-o cunoască are totuși o gramatică și vorbește respectînd reguli, de care nu este însă conștient.”

Marcarea din citat îmi aparține pentru că îmi susține analogia cu raționamentul verbal și abordarea acestuia în diverse contexte (inclusiv în concursuri de acces în cariera europeană) și cunoașterea limbajului logicii.

Despre testul de raționament verbal

Această prezentare acoperă, într-o manieră sintetică, elemente cheie privind testul de raționament verbal în general și tipologia testelor de raționament verbal utilizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO), în special.

Aspectele din această prezentare sunt abordate detaliat în cadrul sesiunilor de training EPSO, dedicate pregătirii candidaților români la posturile de administrator și/sau asistent în instituțiile Uniunii Europene.

Concursul EPSO pentru Administratori — 2015

Anunțul de concurs general EPSO/AD/301/15 pentru Administratori (AD 5) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 92 A/1 din 19.3.2015.

Scopul concursului general

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă în susținerea unor examene în vederea constituirii unei liste de rezervă de 149 de candidați admiși din care instituțiile Uniunii Europene vor recruta noi funcționari publici în calitate de „administratori” (grupa de funcții AD).

Acest anunț de concurs, împreună cu Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 70 A din 27 februarie 2015 , constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru această procedură de selecție. Continuă să citești

Procedurile EPSO

Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale EPSO (Oficiul European pentru Selecția Personalului) au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 70 A/1 din 27.02.2015.

Aceste dispoziții generale fac parte integrantă din anunțul de concurs, alături de care constituie cadrul obligatoriu al procedurii de concurs.

I. INTRODUCERE

Concursurile generale

Instituțiile europene selectează viitorii funcționari prin intermediul concursurilor generale, care cuprind o serie de examene care îi situează pe candidați în condiții de concurență. Continuă să citești