Cadrul financiar al Uniunii Europene 2007-2013

„Planificarea este esenta bunei guvernari. Acesta este obiectivul cadrului financiar 2007-2013, al patrulea din istoria Comunitatii….Aceasta planificare ne permite sa definim si sa aplicam politici pe termen suficient de lung pentru a fi eficace…Cadrul financiar actual marcheaza o noua era in finantarea UE, resursele fiind orientate in mod semnificativ catre progresul economic si solidaritatea Europei largite la 27 state membre…Bugetul UE este un instrument politic. Actionand impreuna la nivel european, vom fi mai bine pregatiti sa facem fata mondializarii si rapiditatii schimbarilor tehnologice.”

  – Dr. Dalia Grybauskaite, membru al Comisiei europene, responsabil pentru programarea financiara si bugetara –

Cadrul financiar

Cadrul financiar plurianual fixeaza plafoanele globale si anuale ale principalelor categorii de cheltuieli ale bugetului Uniunii („rubrici”).

Cheltuielile in cadrul programelor

In cadrul fiecarei rubrici, fondurile Uniunii sunt destinate in principal finantarii programelor comunitare. Fiecare program are obiective, o perioada de derulare si resurse specifice, definite intr-un act normativ. Resursele alocate fiecarui program sunt determinate in functie de plafoanele globale fixate prin cadrul financiar.

Transpunerea in bugete anuale

Bugetele anuale repartizeaza resursele Uniunii intre diferite rubrici si politici, cu respectarea plafoanelor fixate prin cadrul financiar. Creditele anuale nu sunt stabilite definitiv si nu capata putere de lege decat dupa ce Consiliul si Parlamentul au adoptat oficial bugetul anual.

Cheltuielile reale

Sumele aprobate de Consiliu si Parlament sunt cheltuite conform regulilor definite prin regulamentul financiar si regulilor specifice fiecarui program.

Cadrul financiar 2007-2013
Plafoanele de cheltuieli pe rubrici

Total 974.769 mil. Euro
din care:

1. Dezvoltare durabila 431.401 mil. Euro

2. Conservarea si gestiunea resurselor naturale 418.125 mil. Euro

3. Cetatenie, libertate, securitate si justitie 12.221 mil. Euro

4. UE ca partener mondial 55.935 mil. Euro

5. Administrare 56.225 mil. Euro

6. Compensatii in favoarea Bulgariei si Romaniei 862 mil. Euro

1. Dezvoltare durabila: competitivitate si coeziune 431.401 mil. Euro

Stimularea cercetarii, educatiei, inovarii si mobilitatii

Intarirea potentialului economic in ansamblul Uniunii Europene

1.1. Convergenta

Dezvoltarea armonioasa a ansamblului Uniunii Europene

Dezvoltarea infrastructurii si sprijinirea regiunilor in optimizarea investitiilor lor materiale si umane. Sprijinirea cercetarii, inovarii si prevenirii riscurilor.

Finantari in valoare totala de 282.856 mil.Euro prin:

 • Fondul european de dezvoltare regionala
 • Fondul social european
 • Fondul de coeziune.

1.2. Competitivitate si forta de munca la nivel regional

Adaptarea economiilor locale la concurenta mondiala

Accent pe inovare si economia cunoasterii, protectia mediului si prevenirea riscurilor, precum si pe accesul la informatii si servicii de transport.

Finantari in valoare de 54.964 mil. Euro, prin:

 • Fondul european de dezvoltare regionala
 • Fondul social european.

1.3. Al saptelea program cadru pentru cercetare

Fonduri in valoare de 53.272 mil. Euro destinate cresterii capacitatii de cercetare si inovare a UE prin sustinerea cercetatorilor, finantarea ideilor acestora si incurajarea cooperarii transfrontaliere.

1.4. Cooperare teritoriala

Dinamizarea cresterii prin cooperare transfrontaliera

Dezvoltarea activitatilor transfrontaliere, consolidarea economica si a cooperarii sociale, crearea de retele transnationale pentru impartasirea experientelor si repartizarea resurselor.

Fonduri in valoare de 8.722 mil. Euro prin:

 • Fondul european de dezvoltare regionala

1.5. Retele transeuropene

Retele inalt performante pentru circulatia marfurilor, cetatenilor si energiei.

Fonduri in valoare totala de 8.168 mil. Euro.

1.6. Instruire de-a lungul vietii

Mobilitate crescuta si legaturi mai stranse intre institutiile de invatamant si de instruire.

Fonduri in valoare totala de 6.970 mil. Euro prin programele:

 • Comenius
 • Erasmus
 • Leonardo da Vinci
 • Grundtvig

.

1.7. Program pentru competitivitate si inovare

Fonduri in valoare totala de 3.621 milioane Euro pentru relansarea productivitatii in Europa, a potentialului de inovare si o crestere durabila.

1.8. Securitate nucleara

Fonduri in valoare totala de 1.260 milioane Euro destinate inchiderii vechilor centrale nucleare: Ignalina in Lituania si V-1 Jaslovske Bohunice in Slovacia.

1.9. Galileo

Fonduri in valoare totala de 1.005 milioane Euro destinate finantarii sistemului mondial de radionavigatii si de pozitionare prin satelit in scopuri civile.

1.10. Progres: munca si solidaritate sociala

Fonduri in valoare totala de 743 milioane Euro destinate fortei de munca, luptei contra discriminarii, egalitatii intre barbati si femei, integrarii sociale.

1.11. Marco Polo

Fonduri in valoare totala de 450 milioane Euro destinate conectarii diferitelor moduri de transport de marfa, protectiei mediului si reducerii aglomerarilor rutiere.

1.12. Vama 2013

Fonduri in valoare totala de 324 milioane Euro destinate garantarii securitatii cetatenilor Uniunii, favorizarii comertului legal si combaterii comertului neloial si ilicit.

1.13. Fiscalis 2013

Fonduri in valoare totala de 157 milioane Euro destinate intaririi cooperarii intre administratiile fiscale. Lupta impotriva fraudei fiscale si concurentei fiscale generatoare de prejudicii.

2. Resurse naturale 418.125 milioane Euro

Consolidarea si diversificarea economiilor rurale, conservarea mediului

2.1. Agricultura

Alimente de calitate, corespunzatoare cererii pietei, supraveghere mai eficace

Plati directe catre agricultori, promovarea produselor agricole europene, masuri de interventie destinate pietelor agricole, restituirea exportului de produse agricole catre tarile terte, masuri de inspectie si sisteme de ancheta.

Finantari in valoare totala de 320.055 milioane Euro prin

 • Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

2.2. Dezvoltare rurala

Sprijinirea zonelor rurale sa-si stimuleze potentialul economic

Restructurarea si diversificarea economiei rurale, crearea de noi surse de venituri si conservarea patrimoniului rural.

Finantari in valoare totala de 88.491 milioane Euro prin

 • Fondul European Agricol (FEA)
 • fondurile provenind din modularea cheltuielilor agricole

2.3. Pescuit

Utilizarea durabila a resurselor, supraveghere crescuta

Exploatarea durabila a resurselor piscicole, stimularea competitivitatii sectorului, protectia mediului acvatic si promovarea egalitatii intre barbati si femei in sectorul de pescuit si in zonele de pescuit costier.

Finantari in valoare totala de 4.340 mil. Euro prin

 • Fondul European de Pescuit (FEP).

Intarirea controlului exercitat asupra activitatilor de pescuit, evaluarea situatiei resurselor piscicole si sectorului de pescuit, incheierea de acorduri cu tarile terte.

Finantari in valaore totala de 2.412 mil. Euro prin

 • Guvernanta in domeniul pescuitului si a acordurilor internationale

2.4. Mediul

Protectia mediului si a biodiversitatii pentru noi toti si pentru copiii nostri

Lupta contra schimbarilor climatice si a saracirii biodiversitatii, protectia mediului, a sanatatii si a calitatii vietii, incurajarea unei utilizari si a unei gestiuni durabile a resurselor naturale prin politici mai bune si mai bine implementate.

Finantari in valoare totala de 2.143 milioane Euro prin

 • Life+

Protectia habitatelor naturale din Europa si prevenirea saracirii biodiversitatii prin

 • Natura 2000, finantata, in principal, prin fondurile de dezvoltare rurala si Fondurile structurale

3. Uniunea Europeana ca partener mondial 55.935 milioane de Euro

Contributie la prosperitate, stabilitate si securitate dincolo de frontierele Uniunii Europene

3.1. Cooperare pentru dezvoltare si cooperare economica

Ajutor pentru coeziunea sociala a tarilor in curs de dezvoltare, dezvoltarea tarilor mai putin prospere. consolidare institutionala si democratica, modernizare statala si in domeniul drepturilor omului, asistenta tehnica pentru comert si integrare regionala.

Fonduri in valoare totala de 16.897 mil. Euro.

3.2. Preaderare

Sprijinirea tarilor candidate si a candidatilor potentiali in materie de consolidare institutionala, cooperare regionala si transfrontaliera, de dezvoltare regionala, de dezvoltare rurala si dezvoltare a resurselor umane.

Fonduri in valoare totala de 11.468 mil. Euro.

3.3. Politica europeana de vecinatate si parteneriat

Asigurarea stabilitatii, securitatii si prosperitatii vecinilor UE prin intarirea cooperarii cu vecinii din est si sud. Buna guvernare, dezvoltare economica si sociala, ameliorarea conditiilor de mediu.

Fonduri in valoare totala de 11.181 mil. Euro.

3.4. Ajutor umanitar

Furnizarea de ajutor alimentar. asistenta pentru victimele catastrofelor naturale.

Fonduri in valoare totala de 5.614 mil.Euro.

3.5. Instrument de stabilitate

Sprijin pentru reactii adecvate la crizele si provocarile cu efect pe termen lung care afecteaza stabilitatea si securitatea, cum ar fi siguranta nucleara si neproliferarea, lupta contra traficului, criminalitatii organizate si terorismului.

Fonduri in valoare totala de 2.062 mil. Euro.

3.6. Politica externa si de securitate comuna

Aplicarea strategiei de lupta contra proliferarii armelor de distrugere in masa si activitatilor de rezolvare a conflictelor si de stabilitate.

Fonduri in valoare totala de 1.980 mil. Euro.

3.7. Democratie si drepturile omului

Respectarea drepturilor omului si promovarea reformelor democratice in tarile terte, in principal prin sustinerea organizatiilor societatii civile.

Fonduri in valoare totala de 1.104 mil. Euro.

3.8. Alte actiuni

 • Instrumentul pentru cooperare in materie de siguranta nucleara (524 mil. Euro)
 • Asistenta macrofinanciara (753 mil. Euro)
 • Rezerva pentru garantarea preturilor (1.400 mil. Euro)
 • Cooperare cu tarile in curs de dezvoltare (172 mil. Euro)
 • Instrumentul financiar pentru protectia civila (56 mil. Euro)
 • Actiuni ad hoc (1.179 mil. Euro)