Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat, în mod solemn Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Structura Cartei

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene are următoarea structură:

 • Preambul
 • Titlul I: Demnitatea
 • Titlul II: Libertățile
 • Titlul III: Egalitatea
 • Titlul IV: Solidaritatea
 • Titlul V: Drepturile cetățenilor
 • Titlul VI: Justiția
 • Titlul VII: Dispoziții generale care reglementează interpretarea și aplicarea Cartei.

Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să împărtășească un viitor pașnic întemeiat pe valori comune.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene reafirmă drepturile care rezultă

 • din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale comune statelor membre
 • din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • din Cartele sociale adoptate de Uniune și de către Consiliul Europei
 • din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Titlul I: Demnitatea (art.1-5)

Titlul I conține dispozitii cu privire la:

 • Demnitatea umană (art.1)
 • Dreptul la viață (art.2)
 • Dreptul la integritate al persoanei (art.3)
 • Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (art.4)
 • Interzicerea sclaviei și a muncii forțate (art.5).

Titlul II: Libertățile (art.6-19)

Titlul II conține dispoziții cu privire la:

 • Dreptul la libertate și la siguranță (art.6)
 • Respectarea vieții private și de familie (art.7)
 • Protecția datelor cu caracter personal (art.8)
 • Dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie (art.9)
 • Libertatea de gândire, de conștiință și de religie (art.10)
 • Libertatea de exprimare și de informare (art.11)
 • Libertatea de întrunire și de asociere (art.12)
 • Libertatea artelor și științelor (art.13)
 • Dreptul la educație (art.14)
 • Libertatea de alegere a profesiei și dreptul la muncă (art.15)
 • Libertatea de a desfășura o activitate comercială (art.16)
 • Dreptul de proprietate (art.17)
 • Dreptul de azil (art.18)
 • Protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare (art.19).

Titlul III: Egalitatea (art.20-26)

Titlul III conține dispoziții cu privire la:

 • Egalitatea în fața legii (art.20)
 • Nediscriminarea (art.21)
 • Diversitatea culturală, religioasă și lingvistică (art.22)
 • Egalitatea între femei și bărbați (art.23)
 • Drepturile copilului (art.24)
 • Drepturile persoanelor în vârstă (art.25)
 • Integrarea persoanelor cu handicap (art.26).

Titlul IV: Solidaritatea (art.27-38)

Titlul IV conține dispoziții cu privire la:

 • Dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul întreprinderii (art.27)
 • Dreptul de negociere și de acțiune colectivă (art.28)
 • Dreptul de acces la serviciile de plasament (art.29)
 • Protecția în cazul concedierii nejustificate (art.30)
 • Condiții de muncă echitabile și corecte (art.31)
 • Interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă (art.32)
 • Viața de familie și viața profesională (art.33)
 • Securitatea socială  și asistența socială (art.34)
 • Protecția sănătății (art.35)
 • Accesul la serviciile de interes economic general (art.36)
 • Protecția mediului (art.37)
 • Protecția consumatorilor (art.38).

Titlul V: Drepturile cetățenilor (art.39-46)

Titlul V conține dispoziții cu privire la:

 • Dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European (art.39)
 • Dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor locale (art.40)
 • Dreptul la buna administrare (art.41)
 • Dreptul de acces la documente (art.42)
 • Ombudsmanul European (art.43)
 • Dreptul de petiționare (art.44)
 • Libertatea de circulație și de ședere (art.45)
 • Protecția diplomatică și consulară (art.46).

Titlul VI: Justiția (art.47-50)

Titlul VI conține dispoziții cu privire la:

 • Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (art.47)
 • Prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare (art.48)
 • Principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor (art.49)
 • Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune (art.50).

Titlul VII: Dispoziții generale care reglementează interpretarea și aplicarea Cartei (art.51-54)

Titlul VII conține dispoziții cu privire la:

 • Domeniul de aplicare (art.51)
 • Întinderea și interpretarea drepturilor și principiilor (art.52)
 • Nivelul de protecție (art.53)
 • Interzicerea abuzului de drept (art.54).

Domeniul de aplicare a Cartei

Dispozițiile Cartei se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității.

De asemenea, se adresează și statelor membre în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.

Carta nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competențelor Uniunii, nu creează nicio competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică sarcinile și competențele stabilte de tratate.