Categorii și domenii de competență ale Uniunii

Întinderea și condițiile exercitării competențelor Uniunii sunt stabilite prin dispozițiile tratatelor (Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) referitoare la fiecare domeniu.

Uniunea asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, ținând seama de ansamblul obiectivelor Uniunii și respectând principiul de atribuire a competențelor.

Competența exclusivă a Uniunii

În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie.

Statele membre pot face acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii.

Domenii de competență exclusivă

Uniunea are competență exclusivă în următoarele domenii:

 1. uniunea vamală
 2. stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne
 3. politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro
 4. conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul
 5. politica comercială comună.

Competența partajată cu statele membre

În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele membre într-un domeniu determinat, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu.

Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența.

Statele membre își exercită din nou competența în măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să și-o mai exercite.

Domenii de competență partajată

Competențele partajate ale Uniunii și statelor membre se aplică în următoarele domenii principale:

 1. piața internă
 2. politica socială, pentru aspectele definite în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
 3. coeziunea economică, socială și teritorială
 4. agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale mării
 5. mediul
 6. protectia consumatorului
 7. transporturile
 8. rețelele transeuropene
 9. energia
 10. spațiul de libertate, securitate și justitie
 11. obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Competența statelor membre

Statele membre își coordonează, în cadrul Uniunii

 1. politicile economice
 2. politicile de ocupare a forței de muncă
 3. politicile sociale.

În acest scop, Uniunea adoptă măsuri și, în special, orientările generale ale acestor politici.

Statelor membre a căror monedă este euro li se aplică dispoziții speciale.

Competența Uniunii de a sprijini, coordona sau completa acțiunile statelor membre

Uniunea are competența de a sprijini, coordona sau completa acțiunea statelor membre în următoarele domenii:

 1. protecția și îmbunătățirea sănătății umane
 2. industria
 3. cultura
 4. turismul
 5. educația, formarea profesională, tineretul și sportul
 6. protecția civilă
 7. cooperarea administrativă.