Arhivele categoriei: Competențe cheie

Competențe cheie definite prin Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018

Procedurile de selecție a personalului instituțiilor Uniunii Europene

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) este responsabil pentru selecția personalului care lucrează în instituțiile Uniunii Europene.

În instituțiile Uniunii lucrează diferite categorii de personal: funcționari titulari, angajați contractuali, angajați temporari, stagiari, experți naționali detașați, alte categorii de personal.

Procedurile de selecție diferă, în principal, în funcție de natura postului.

Competențele generale ale candidaților

La începutul anului 2022 EPSO și-a publicat noul cadru de competențe, aplicabil din anul 2023.

Cadrul de competențe definește competențele importante pentru diferitele posturi și oferă informații transparente despre procedura de selecție, întrucât clarifică ce calități trebuie să demonstreze candidații în timpul testelor.

Menționăm că, pentru profilurile mai specializate, candidații trebuie să demonstreze că au atât competențele generale necesare, cât și competențe specifice domeniului lor de expertiză. Anunțul de concurs conține detalii despre competențele cerute în domeniul în cauză și despre testele prin care se vor evalua competențele generale și cele în domeniu.

Noile competențe generale cerute candidaților care aplică la diferite posturi în aceste instituții sunt următoarele:

1. Gândire critică, analiză și soluționare creativă a problemelor

Gândește holistic și transpune informații complexe în soluții creative și inovatoare.

2. Procesul decizional și obținerea de rezultate

Ia decizii într-un mediu în schimbare, le transpune în acțiuni și acționează în vederea obținerii unor rezultate tangibile.

3. Competențe digitale & adaptabilitate la mediul digital (gestionarea informațiilor)

Aplică cunoștințele și competențele în mediul digital, optimizează modurile de lucru prin utilizarea
instrumentelor și tehnologiilor digitale

4. Gestionare personală

Își organizează propriile sarcini, demonstrează în permanență responsabilitate și o atitudine constructivă.

5. Lucrul cu ceilalți

Demonstrează cooperare transfuncțională și promovează diversitatea și incluziunea. Cooperează
bine prin căutarea compromisului, prin schimb de cunoștințe și prin acordarea de asistență celorlalți.

6. Învățarea ca o competență

Își gestionează în mod activ propria învățare, creștere și îmbunătățire.

7. Comunicare

Transmite în mod clar informații și opinii, generează adeziune prin facilitarea interacțiunii și prin
colaborarea eficace cu ceilalți.

8. Intraprenoriat

Stimulează schimbarea, inspiră și capacitează alte persoane în punerea în aplicare a schimbărilor și oferă îndrumări la toate nivelurile.

Noul model de concurs EPSO

Începând cu anul 2023, EPSO aduce o serie de modificări modelului de concurs:

 • renunțarea la testele orale din procedurile de selecție ale EPSO, ca parte a unei regândiri din temelii a procesului actual de selecție,
 • concentrarea pe calificările candidaților,
 • teste scrise, organizate într-o singură sesiune de testare,
 • toate testele se vor desfășura online, cu supraveghere de la distanță.

Principala noutate este renunțarea la etapa centrului de evaluare și la testele orale aferente, folosite începând din 2010.

Evaluarea competențelor generale ale candidaților (noul cadru de competențe EPSO) se va face însă direct de către serviciile de recrutare ale instituțiilor UE care angajează, prin intervievarea candidaților care ajung pe lista de rezervă. Alegerea persoanelor care vor fi recrutate rămâne în întregime la latitudinea instituțiilor UE.

Structura noului model de concurs

Teste de raționament verbal, numeric și abstract

Se mențin testele de raționament verbal, numeric și abstract ca parte a procedurilor de selecție.

În general, nu va exista un clasament cu punctajele obținute la acest tip de teste. Candidații vor trebui doar să ia o notă de trecere.

Ponderea acordată fiecăreia dintre cele trei competențe poate varia în funcție de profilul selectat. 

Vă puteți antrena rezolvând testele de raționament special create pentru concursurile EPSO.

Test de cunoștințe despre UE

Acest tip de test se va folosi la concursurile cu profil general.
Testul de cunoștințe despre UE se va axa pe chestiuni de fond semnificative legate de funcționarea, politicile și procedurile UE.

Materialele sursă folosite pentru realizarea acestui test vor fi publicate în același timp cu anunțul de concurs. Candidații vor avea posibilitatea de a consulta online sursele utilizate, astfel încât și pentru cei care nu au urmat studii europene la universitate sau nu au lucrat niciodată în acest domeniu testul să fie accesibil.

Un număr semnificativ de sinteze pe teme europene, disponibile gratuit, vă pot familiariza cu construcția și funcționarea Uniunii Europene.

Chestionar în domeniul de specialitate

La concursurile cu profil specializat se va folosi un chestionar cu întrebări cu variante multiple de răspuns în domeniul concursului.

Pentru aceste concursuri EPSO nu va publica materialele sursă folosite pentru realizarea chestionarului cu variante multiple de răspuns.

Studiu de caz

Toate concursurile vor include un studiu de caz pentru a evalua competențele de comunicare în scris (de redactare) ale candidaților.

Test de competențe digitale

Pentru anumite concursuri (precum concursul cu profil general pentru recrutarea de administratori cu gradul AD5) se poate introduce un test de competențe digitale.

Principalele etape ale unui concurs

EPSO menționează următoarele etape ale unui concurs general:

 • Publicarea anunțului de concurs
 • Autoevaluarea eligibilității prin Instrumentul de evaluare a experienței (EASI, de la „Experience Assessment Survey Instrument”)*, urmată de completarea și depunerea formularului de candidatură
 • Testele de raționament – rezultat de tip admis/respins
 • Testul de cunoștințe despre UE (pentru concursurile cu profil general) sau Chestionarul cu variante multiple de răspuns în domeniul concursului (pentru concursurile cu profil specializat, cu abrevierea FRMCQ, de la „Field-related Multiple-choice Questionnaire”) – rezultat de tip clasament în funcție de punctajul obținut
 • Testul de competențe digitale – dacă este cazul
 • Studiul de caz pentru evaluarea competențelor de redactare – se corectează doar pentru candidații care au obținut cele mai bune punctaje la testul de cunoștințe despre UE/la chestionarul cu variante multiple de răspuns în domeniul concursului
 • Verificări ale eligibilității într-o etapă corespunzătoare – verificare finală înainte de înscrierea pe lista de rezervă; verificarea celei de-a doua limbi, dacă este necesar
 • Lista de rezervă – baza de date a candidaților care au reușit la concurs, publicată de EPSO la sfârșitul concursului și utilizată de instituțiile UE pentru recrutare, în funcție de nevoile lor specifice
 • Perioada unică de depunere a eventualelor cereri de reexaminare – candidații pot solicita o reexaminare a deciziei de stabilire a rezultatelor testelor în cazul în care consideră că a existat o eroare semnificativă sau o încălcare a procedurii de concurs, iar acest lucru poate afecta rezultatele procedurii de selecție. Cererea se poate depune o singură dată, în conformitate cu procedurile prevăzute în anunțul de concurs.

Pașaportul European al Competențelor

Pe data de 21 decembrie 2012, Comisia Europeană a lansat Pașaportul European al Competențelor.

Pașaportul European al Competențelor este una din cele treisprezece acțiuni lansate de Comisia Europeană în cadrul Agendei pentru noi competențe și locuri de muncă.

Pașaportul permite oricărei persoane să-și îmbunătățească CVul prin prezentarea în același document a certificatelor care atestă calificările și competențele declarate în CV.

Continuă să citești

Competențe de sensibilizare și expresie culturală

Competențele de sensibilizare și expresie culturală reprezintă a opta competență-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții cuprinsă în Cadrul european de referință (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții)

Competențele-cheie sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Competențele de sensibilizare și expresie culturală

Competențele de sensibilizare și expresie culturală implică înțelegerea și respectul față de modul în care ideile și înțelesurile sunt formulate și comunicate în mod creativ în diferite culturi și printr-o serie de arte și alte forme culturale.

Aceasta implică participarea la înțelegerea, dezvoltarea și exprimarea ideilor proprii și a sentimentului de apartenență sau a rolului în societate în diverse moduri și contexte.

Cunoștințe

Această competență necesită

 • cunoașterea culturilor și modurilor de exprimare locale, naționale, regionale, europene și mondiale, inclusiv limbile, patrimoniul și tradițiile acestora, precum și cunoașterea produselor culturale și o înțelegere a modului în care aceste exprimări pot influența opiniile individuale și reciproc;
 • înțelegerea diferitelor moduri de comunicare a ideilor între creator, participant și audiență în texte scrise, tipărite și digitale, teatru, film, dans, jocuri, artă și design, muzică, ritualuri și arhitectură, precum și în forme hibride;
 • înțelegerea propriei identități aflate în evoluție și a patrimoniului cultural, într-o lume a diversității culturale, precum și a modului în care artele și alte forme culturale pot fi o modalitate de a vizualiza și de a modela lumea.

Aptitudini

Aptitudinile includ

 • capacitatea de a exprima și interpreta cu empatie idei figurative și abstracte, experiențe și emoții, precum și capacitatea de a face acest lucru într-o serie de alte forme artistice și culturale;
 • abilitatea de a identifica și concretiza oportunități în interes personal, social sau comercial prin intermediul artelor și a altor forme culturale și capacitatea de a se angaja în procese creative, atât ca individ, cât și în cadrul colectivității.

Atitudini

Este importantă o atitudine deschisă și respectul față de diversitatea expresiilor culturale, împreună cu o abordare etică și responsabilă a proprietății intelectuale și culturale.

O atitudine pozitivă presupune, de asemenea, curiozitatea față de lumea înconjurătoare, o atitudine deschisă de imaginare a noi posibilități și dorința de a participa la experiențe culturale.

Competențe antreprenoriale

Competențele antreprenoriale reprezintă a șaptea competență-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții cuprinsă în Cadrul european de referință (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții)

Competențele-cheie sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Competențele antreprenoriale

Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a ideilor și de a le transforma în valori pentru ceilalți.

Ele se întemeiază pe creativitate, gândire critică și soluționarea problemelor, inițiativă și perseverență, precum și capacitatea de a lucra în colaborare pentru a planifica și a gestiona proiecte care au o valoare culturală, socială sau financiară.

Cunoștințe

Competențele antreprenoriale necesită

 • cunoașterea diferitelor contexte și oportunități pentru punerea ideilor în practică în activitățile personale, sociale și profesionale, precum și o înțelegere a modului în care acestea pot să apară;
 • cunoașterea și înțelegerea abordărilor privind planificarea și gestionarea proiectelor, care includ atât procesele, cât și resursele;
 • cunoștințe de economie;
 • înțelegerea oportunităților și provocărilor sociale și economice cu care se confruntă un angajator, organizație sau societate;
 • cunoașterea principiilor etice și a provocărilor legate de dezvoltarea durabilă;
 • cunoașterea propriilor puncte tari și puncte slabe.

Aptitudini

Aptitudinile antreprenoriale sunt bazate pe creativitate, care include

 • imaginația;
 • gândirea strategică;
 • soluționarea problemelor, reflecția critică și constructivă în cadrul proceselor creative și al inovării.

Competențele antreprenoriale includ, de asemenea

 • capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, pentru a mobiliza resurse (persoane și materiale) și pentru a susține activitatea;
 • capacitatea de a lua decizii financiare referitoare la cost și valoare.

Sunt esențiale, de asemenea,

 • capacitatea de a comunica eficient;
 • capacitatea de a negocia cu alte persoane;
 • capacitatea de a aborda constructiv, rațional nesiguranța, ambiguitatea și riscul în procesul de luare a deciziilor.

Atitudini

O atitudine antreprenorială se caracterizează prin

 • inițiativă și autocontrol;
 • capacitate de anticipare și de evaluare prospectivă, curaj și perseverență în atingerea obiectivelor;
 • dorința de a motiva alte persoane și de a pune în valoare ideile acestora, empatia, grija față de alte persoane;
 • acceptarea abordărilor etice de asumare a responsabilității pe parcursul întregului proces.