Arhivele categoriei: Competențe

Competențe cheie definite astfel la nivelul UE și competențe generale definite de EPSO

Procedura de selecție EPSO

Anunțul de concurs

Fiecare selecție începe cu publicarea Anunțului de concurs în Jurnalul Oficial al UE și pe site-ul web al EPSO. Acest document cu valoare juridică specifică posturile căutate, criteriile de eligibilitate, câți candidați vor fi selectați și modul în care se va fi desfășura competiția.

Fiecare concurs are un comisie responsabilă pentru evaluarea candidaților în fiecare etapă a procesului de selecție.

Competențele generale ale candidaților

Instituțiile UE au identificat următoarele competențe, cerute candidaților care aplică la diferite posturi în aceste instituții:

 • Analizarea și rezolvarea problemelor
  • Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile.
 • Comunicare
  • Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris.
 • Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate
  • Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite.
 • Învățare și dezvoltare
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru.
 • Stabilirea priorităților și organizare
  • Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil și organizarea eficace a volumului de muncă.
 • Rezistență
  • Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de lucru în schimbare.
 • Lucrul în echipă
  • Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane.
 • Conducere (numai pentru gradele de administrator)
  • Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezultate.

Candidaților le sunt evaluate aceste competențe pe durata procedurilor de selecție.

Cum sunt evaluați candidații?

Testare pe calculator ( Computer-Based Tests / CBT)
Prima etapă implică, de regulă, cel puțin trei teste cu variante multiple de răspuns: raționament verbal, numeric și abstract. Există, de asemenea, teste de competențe profesionale și teste de analiză situațională pentru anumite profiluri.

Centrul de evaluare
La Centrul de evaluare competențele generale sunt testate pe baza unui cadru de competențe. Fiecare competență va fi evaluată de două ori. În unele cazuri, competențele legate de anumite poziții vor fi evaluate prin exerciții specifice.

Evaluarea va fi efectuată în a doua limbă a candidatului, cu excepția profilurilor care necesită abilități lingvistice specifice.

Lista de rezervă

După ce au trecut cu succes de etapa Centrul de evaluare, candidații sunt incluși într-o bază de date (Lista de rezervă). Diferitele instituții ale UE pot căuta această bază de date în funcție de nevoile lor de recrutare și pot invita candidații de succes la interviuri de angajare.

Competențe generale – EPSO

Instituțiile Uniunii Europene caută candidați cu înaltă calificare în domeniul lor și care posedă în special următoarele opt competențe generale (definite în Ghidul aplicabil concursurilor generale organizate de către Oficiul Europen pentru Selecția Personalului – EPSO).

1. Analizarea și rezolvarea problemelor

Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile.

2. Comunicare

Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris.

3. Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite.

4. Învățare și dezvoltare

Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru.

5. Stabilirea priorităților și organizare

Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil și organizarea eficace a volumului de muncă.

6. Rezistență

Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de lucru în schimbare.

7. Lucrul în echipă

Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane.

8. Conducere

Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezultate.

 

Competenţe cheie

Într-o societate bazată pe cunoaştere, competenţele-cheie sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate fiecărui context au un rol fundamental în cazul fiecărui individ.

Competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii – cadrul european de referință

Competențele-cheie sunt necesare, în special, pentru:

 • împlinirea şi dezvoltarea personală
 • pentru incluziunea socială
 • cetăţenia activă
 • şi ocuparea forţei de muncă.

Continuă să citești

Pașaportul European al Competențelor

Pe data de 21 decembrie 2012, Comisia Europeană a lansat Pașaportul European al Competențelor.

Pașaportul European al Competențelor este una din cele treisprezece acțiuni lansate de Comisia Europeană în cadrul Agendei pentru noi competențe și locuri de muncă.

Pașaportul permite oricărei persoane să-și îmbunătățească CVul prin prezentarea în același document a certificatelor care atestă calificările și competențele declarate în CV. Continuă să citești