Arhivele categoriei: EPSO

Asistenți (AST)

Asistenții sunt în general angajați într-un compartiment executiv sau tehnic (administrativ, financiar, de comunicare, cercetare, elaborare și implementare de politici etc.). Aceștia joacă un rol important în managementul intern al instituțiilor, în special în domeniul bugetar și financiar, activitatea de personal, IT, managementul documentelor sau în activitatea științifică de laborator.

Cariera unui asistent este cuprinsă între gradele AST 1 și AST 11. Personalul nou intră de obicei la gradul AST 1 sau AST 3.

Pentru a candida la un concurs de asistent, trebuie să fi terminat cu succes studiile secundare. Cerințele de experiență anterioară depind de gradul competiției AST.

Candidații AST 1 trebuie să fi terminat învățământul secundar și să aibă experiență relevantă anterioară sau să aibă o calificare profesională relevantă.

Candidaților AST3 li se cere să fi terminat învățământul secundar, să aibă calificare profesională relevantă și / sau o experiență relevantă de câțiva ani.

Asistenți secretari / Secretari (AST-SC)

Asistenții secretari / Secretarii sunt, în general, angajați în birourile managerilor sau în birourile administrative, cu rol de personal auxiliar (asistență administrativă). Ei pot desfășura o gamă largă de sarcini, care variază foarte mult în funcție de post. Funcționarii AST / SC pregătesc dosare, organizează și coordonează întâlniri și chiar sprijină echipe, manageri sau alte servicii din cadrul instituțiilor UE. Această categorie poate include și alte posturi, mai specializate, cum ar fi ofițerii de securitate / protecție armată a căror sarcină este menținerea unui mediu sigur și securizat pentru personal, vizitatori, oaspeți, precum și ofițerii din zonele de acces în instituții sau acreditare / recepționeri care lucrează în birourile de recepție și procesează cererile de acreditare.

Candidații la un concurs AST / SC trebuie să fie absolvenți ai învățământului secundar. Cerințele de experiență profesională depind de gradul postului.

O carieră de asistent secretar / secretar este cuprinsă între gradele AST / SC1 și AST / SC6. Personalul nou se încadrează de obicei la AST / SC 1.

Candidații pentru nivelul AST / SC1 trebuie să fi terminat învățământul secundar și să aibă experiență relevantă anterioară sau o calificare profesională relevantă.

Pentru nivelul AST / SC2 li se cere candidaților să aibă mai multă experiență profesională – minimum 4 ani.

Competențe generale – EPSO

Instituțiile Uniunii Europene caută candidați cu înaltă calificare în domeniul lor și care posedă în special următoarele opt competențe generale (definite în Ghidul aplicabil concursurilor generale organizate de către Oficiul Europen pentru Selecția Personalului – EPSO).

1. Analizarea și rezolvarea problemelor

Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile.

2. Comunicare

Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris.

3. Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite.

4. Învățare și dezvoltare

Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru.

5. Stabilirea priorităților și organizare

Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil și organizarea eficace a volumului de muncă.

6. Rezistență

Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de lucru în schimbare.

7. Lucrul în echipă

Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane.

8. Conducere

Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezultate.

 

Joburi în Uniunea Europeană

Instituțiile Uniunii Europene oferă oportunități de carieră cetățenilor din cele 28 de state membre.

Instituțiile europene își selecționează viitorii funcționari pe bază de concurs. Concursurile generale presupun o serie de examene care pun candidații în condiții de concurență. Aceste concursuri sunt organizate de către Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) și, ca regulă generală, sunt deschise tuturor cetățenilor Uniunii europene care îndeplinesc criteriile din anunțul de concurs. Această procedură oferă tuturor candidaților o șansă echitabilă de a-și demonstra competențele și garantează o selecție bazată pe merit, cu respectarea principiului egalității de tratament.

Candidații care reușesc la un concurs sunt înscriși pe o listă de rezervă din care instituțiile pot alege, pe măsura și în funcție de nevoile lor. Nu e vorba deci de ocuparea unui post specific, ci de constituirea unei rezerve de recrutare.

Tipuri de posturi

Instituțiile europene angajează diferite categorii de personal, după cum urmează:

Statutul funcționarilor și regimul aplicabil personalului Uniunii Europene sunt reglementate prin Regulamentul nr. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A), așa cum a fost ulterior modificat. EPSO publică în mod regulat oferta de posturi.

Rolul EPSO

EPSO are rolul de a pune la dispoziția Instituțiilor Uniunii Europene proceduri de selecție eficace și de calitate, pentru ca acestea să poată recruta persoana potrivită, pe postul potrivit, la momentul potrivit.

EPSO are rolul de a selecționa personal pentru instituțiile și agențiile Uniunii Europene: Parlamentul European, Consiliul, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Mediatorul European (Ombudsmanul European), etc. Fiecare instituție poate să recruteze dintre persoanele înscrise pe lista de rezervă a candidaților selecționați de EPSO.

EPSO a fost creat pe 26 iulie 2002 și a devenit operațional pe 1 ianuarie 2003. EPSO are sediul la Bruxelles.

Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de investiții și Fondul European de Investiții au propria lor procedură de selecție.

Agențiile și organele descentralizate ale UE oferă diferite tipuri de posturi, mai ales pentru specialiști. Pot exista posibilități de recrutare în afara perioadelor de concurs.

Anumite agenții sunt abilitate să recruteze candidați care figurează în baza de date CAST  a EPSO, ca personal contractual.