Arhivele categoriei: Teme europene

Sinteze despre Uniunea Europeana

Inițiativa pentru Europa

Pe 26 septembrie 2017, Emmanuel Macron, președintele Franței, a ținut la Universitatea Sorbona, un discurs intitulat ”Inițiativa pentru Europa – O Europă suverană, unită, democratică”.

Discursul original poate fi accesat pe Facebook și Twitter.

M-am ”hazardat” la traducerea integrală a acestui discurs (această postare) pentru că ”Inițiativa pentru Europa” pare să jaloneze viitorul Uniunii Europene din care România face parte de la 1 ianuarie 2007.

Discursul lui Emmanuel Macron pentru o Europă suverană, unită, democratică

 

Am venit să vă vorbesc despre Europa. ”Din nou”, vor spune unii.  Vor trebui să se obișnuiască pentru că voi continua. Pentru că aceasta este lupta noastră, istoria noastră, identitatea noastră, orizontul nostru, ceea ce ne protejează și ne oferă un viitor.

”Chiar acum? E necesar?”, vor spune alții. Pentru că pentru ei nu e niciodată un moment bun pentru a vorbi de Europa. Întotdeauna e prea devreme sau deja prea târziu. Ei s-au obișnuit cu abordări tactice. E mult mai simplu să nu explici niciodată unde vrei să ajungi, sau unde vrem să ne conducem popoarele și să nu ai argumente pentru că ai pierdut pur si simplu obiectivul. Și, de fapt, este mult mai confortabil să discuți îndelung în ședințe despre instrumente, fără a ști exact unde mergem.

Continuă să citești

Bugetul Uniunii Europene

Bugetul UE este orientat în special către domenii în care finanțarea europeană poate aduce schimbări reale.

El finanțează ceea ce nu ar finanța bugetele naționale sau ceea ce ar fi mai costisitor pentru acestea. Multe dintre realizările UE nu ar fi fost posibile fără un buget comun.

Existența unui buget european ne permite să abordăm provocările comune într‑un mod eficient, ceea ce nu ar fi posibil dacă cele 28 de state membre ar acționa pe cont propriu.

Aproximativ 94 % din bugetul UE se alocă proiectelor derulate în statele membre și în afara acestora.

În raport cu responsabilitățile care îi revin, bugetul de care dispune UE este relativ mic. Acesta reprezintă aproximativ 1% din venitul național brut (VNB) al UE, în timp ce bugetele naționale ale statelor membre reprezintă aproximativ 44 %.

Bugetul UE versus bugetele naționale

Bugetul UE este, în primul rând, un buget de investiții. El reunește resursele statelor membre și creează economii de scară.

Finanțează acțiunile pe care statele membre le pot susține mai eficient lucrând împreună (în domeniul energiei, transportului, tehnologiilor informației și comunicațiilor, schimbărilor climatice și cercetării).

Bugetul UE finanțează și proiecte de investiții care altfel nu ar putea fi realizate. În unele țări, este practic singura sursă de investiții în infrastructură.

Bugetul UE poate fi folosit și pentru a garanta împrumuturi către statele membre care se confruntă cu dificultăți economice.

Spre deosebire de bugetele naționale, bugetul european nu finanțează cheltuielile din domeniul apărării sau protecția socială. De asemenea, nu susține funcționarea școlilor sau activitățile poliției, așa cum fac bugetele naționale.

Gestionarea bugetului UE

Bugetul UE trebuie să fie întotdeauna în echilibru, de aceea nu înregistrează niciodată niciun deficit, nu acumulează datorii, iar cheltuielile nu depășesc încasările.

Bugetul anual trebuie să se conformeze și unui plan bugetar pe termen lung (cadrul financiar multianual).

Cadrul financiar multianual (CFM)

Principalele priorități politice, deci și bugetare, ale bugetului UE sunt planificate pe cel puțin 5 ani (de regulă 7 ani).

Cadrul financiar multianual:

• stabilește limite anuale maxime pentru cheltuielile UE (așa‑numitele plafoane);

• este organizat în mai multe domenii politice (numite capitole).

Pentru fiecare domeniu bugetar (capitol de cheltuieli), finanțarea este oferită în special prin diverse programe (cum ar fi Erasmus+, în domeniul educației sau LIFE, în domeniul protecției mediului) sau fonduri (de exemplu, fondul de coeziune, destinat regiunilor mai sărace din statele membre).

CFM transpune prioritățile politice stabilite de UE și de statele membre în termeni financiari și juridici.

CFM nu se confundă cu bugetul UE.

Este un instrument de planificare și o garanție a predictibilității cheltuielilor UE. Fiecare buget anual este adoptat în limitele acestui cadru și se situează, de obicei, sub plafoanele de cheltuieli prevăzute în CFM, păstrând o anumită marjă pentru a face față unor nevoi neprevăzute. Plafoanele CFM pot fi comparate cu limitele unui card de credit pe o perioadă de un an.

Sursa: Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Buget, Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare Publicații, Bruxelles, 2014

 

 

 

Instituțiile Uniunii Europene

Conform dispozițiilor articolului 13, Titlul III din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizează promovarea valorilor sale, urmărirea obiectivelor sale, susţinerea intereselor sale, ale cetăţenilor săi şi ale statelor membre, precum şi asigurarea coerenţei, a eficacităţii şi a continuităţii politicilor şi a acţiunilor sale.

Instituţiile Uniunii sunt:

Dispoziţiile referitoare la Banca Centrală Europeană şi la Curtea de Conturi, precum şi dispoziţiile detaliate referitoare la celelalte instituţii figurează în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet Economic şi Social şi de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcţii consultative.

Părinții fondatori ai Uniunii Europene

După cel de-al doilea război mondial, lideri europeni vizionari au pus bazele construcției europene. Printre aceștia putem enumera pe: Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Winston Churchill, Walter Hallstein.

Robert Schuman

Robert Schuman este considerat arhitectul proiectului de integrare europeană.

Omul de stat Robert Schuman, jurist eminent și ministru francez al afacerilor externe în perioada 1948-1952, este considerat unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene.

În colaborare cu Jean Monnet, a elaborat planul Schuman, celebru în lumea întreagă, pe care l-a prezentat la data de 9 mai 1950  (Declarația Schuman),considerată astăzi data nașterii Uniunii Europene. Planul propunea exercitarea unui control comun asupra producției de cărbune și oțel, materiile prime cele mai importante pentru industria armamentului. Continuă să citești