Arhivele categoriei: Teme europene

Sinteze despre Uniunea Europeana

Procedura de selecție EPSO

Anunțul de concurs

Fiecare selecție începe cu publicarea Anunțului de concurs în Jurnalul Oficial al UE și pe site-ul web al EPSO. Acest document cu valoare juridică specifică posturile căutate, criteriile de eligibilitate, câți candidați vor fi selectați și modul în care se va fi desfășura competiția.

Fiecare concurs are un comisie responsabilă pentru evaluarea candidaților în fiecare etapă a procesului de selecție.

Competențele generale ale candidaților

Instituțiile UE au identificat următoarele competențe, cerute candidaților care aplică la diferite posturi în aceste instituții:

 • Analizarea și rezolvarea problemelor
  • Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile.
 • Comunicare
  • Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris.
 • Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate
  • Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite.
 • Învățare și dezvoltare
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru.
 • Stabilirea priorităților și organizare
  • Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil și organizarea eficace a volumului de muncă.
 • Rezistență
  • Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de lucru în schimbare.
 • Lucrul în echipă
  • Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane.
 • Conducere (numai pentru gradele de administrator)
  • Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezultate.

Candidaților le sunt evaluate aceste competențe pe durata procedurilor de selecție.

Cum sunt evaluați candidații?

Testare pe calculator ( Computer-Based Tests / CBT)
Prima etapă implică, de regulă, cel puțin trei teste cu variante multiple de răspuns: raționament verbal, numeric și abstract. Există, de asemenea, teste de competențe profesionale și teste de analiză situațională pentru anumite profiluri.

Centrul de evaluare
La Centrul de evaluare competențele generale sunt testate pe baza unui cadru de competențe. Fiecare competență va fi evaluată de două ori. În unele cazuri, competențele legate de anumite poziții vor fi evaluate prin exerciții specifice.

Evaluarea va fi efectuată în a doua limbă a candidatului, cu excepția profilurilor care necesită abilități lingvistice specifice.

Lista de rezervă

După ce au trecut cu succes de etapa Centrul de evaluare, candidații sunt incluși într-o bază de date (Lista de rezervă). Diferitele instituții ale UE pot căuta această bază de date în funcție de nevoile lor de recrutare și pot invita candidații de succes la interviuri de angajare.

Computer-Based Tests / CBT

Testarea pe calculator

Pentru majoritatea profilurilor, prima fază a procesului de selecție EPSO constă în testarea prin întrebări cu variante multiple de răspuns a raționamentului verbal, numeric și abstract al candidatului.

Testarea se desfășoară pe calculator, în centre de testare agreate, de regulă în statele membre ale UE, în limba maternă a candidatului.

De ce folosește EPSO CBT?

Testarea pe calculator permite EPSO să se ocupe în mod eficient de câteva zeci de mii de candidați în mai multe locații într-un timp foarte scurt (aproximativ patru săptămâni pentru 30.000 de candidați). Nu toți candidații trebuie să fie testați la aceeași dată, oră și în același loc, ci într-un interval orar și în mai multe locații.

Această abordare permite rularea și procesarea testelor de preselecție pentru mai multe concursuri simultan.

Candidații care obțin cele mai bune rezultate la testare sunt invitați în etapa următoare.

De ce utilizează EPSO testele de raționament cognitiv?

În peste 100 de ani de cercetare psihologică, „raționamentul” a fost confirmat ca un element cheie al inteligenței umane.

Principalul obiectiv al testelor de abilități cognitive utilizate de EPSO este măsurarea abilităților fundamentale de raționament ale viitoriilor funcționari ai UE. Pentru selecția acestora, una dintre cele mai bune soluții din punct de vedere științific este evaluarea raționamentului cognitiv în diferite contexte: verbal, numeric și abstract.

Pe baza unor studii științifice, aceste teste au cea mai mare valoare predictivă a performanței viitoare în muncă, în comparație cu testele bazate pe cunoștințe.

Talent screener

În cazul concursurilor pentru specialiști, prima etapă constă în evaluarea răspunsurilor la întrebările din Talent screener. Candidații care îndeplinesc cel mai bine cerințele cu privire la abilități, profil și criterii prevăzute în Anunțul de concurs sunt invitați la Centrul de evaluare. În aceste centre se va face testarea raționamentului verbal, numeric și abstract al candidatului, cât și testarea altor competențe generale.

Concursul general EPSO

Ce este un concurs general EPSO?

În scopul selectării de personal pentru posturi permanente în instituțiile Uniunii Europene, EPSO (Oficiul European pentru Selecția Personalului) organizează concursuri în cadrul cărora derulează proceduri specifice.

Concursurile generale sunt deschise tuturor celor care îndeplinesc cerințele formale.

Un concurs include teste și exerciții de evaluare concepute pentru a evalua competențele profesionale și anumite competențe generale ale candidaților prin proceduri de selecție corecte și transparente.

Având în vedere atractivitatea posturilor, aceste concursuri atrag un număr foarte mare de candidați.

Concursurile generale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene printr-un Anunț de concurs (Notice of competition) și pe site-ul EPSO. Anunțul de concurs oferă detalii complete despre profilul postului, numărul de locuri prevăzute pentru lista de rezerve, criteriile de eligibilitate și procedura de selecție. Formatul concursurilor variază în funcție de profilul postului.

Categoriile de posturi în instituțiile UE

Concursurile generale EPSO se organizează pentru următoarele categorii de posturi:

Interpreți (AD)

Interpreții de conferință garantează că discuțiile purtate la ședințe sunt redate corect într-una din cele 24 de limbi oficiale ale UE, prin interpretare simultană sau consecutivă.

Serviciul de interpretare al instituțiilor UE este cel mai mare din lume. Interpreții trebuie să poată comunica eficient, să înțeleagă probleme variate și deseori complexe, să reacționeze și să se adapteze rapid la schimbarea circumstanțelor, să lucreze sub presiune, atât independent cât și ca parte a unei echipe.

Interpreții de conferință pot fi recrutați ca administratori la gradul AD5 dacă au experiență profesională relevantă de un an sau la gradul AD7 dacă au experiență relevantă de câțiva ani. Interpreți freelanceri pot fi, de asemenea, angajați ca personal temporar.

Procedura de selecție pentru interpreți se concentrează pe abilitățile de interpretare ale candidatului, precum și pe competențele de bază necesare tuturor funcționarilor UE. Abilitățile de interpretare sunt evaluate pe baza exercițiilor de interpretare simultană și consecutivă în limbile alese de candidat.

Aceste selecții sunt organizate în prezent cu o frecvență mai redusă.