Arhivele categoriei: Teme europene

Sinteze despre Uniunea Europeana

Asistenți (AST)

Asistenții sunt în general angajați într-un compartiment executiv sau tehnic (administrativ, financiar, de comunicare, cercetare, elaborare și implementare de politici etc.). Aceștia joacă un rol important în managementul intern al instituțiilor, în special în domeniul bugetar și financiar, activitatea de personal, IT, managementul documentelor sau în activitatea științifică de laborator.

Cariera unui asistent este cuprinsă între gradele AST 1 și AST 11. Personalul nou intră de obicei la gradul AST 1 sau AST 3.

Pentru a candida la un concurs de asistent, trebuie să fi terminat cu succes studiile secundare. Cerințele de experiență anterioară depind de gradul competiției AST.

Candidații AST 1 trebuie să fi terminat învățământul secundar și să aibă experiență relevantă anterioară sau să aibă o calificare profesională relevantă.

Candidaților AST3 li se cere să fi terminat învățământul secundar, să aibă calificare profesională relevantă și / sau o experiență relevantă de câțiva ani.

Asistenți secretari / Secretari (AST-SC)

Asistenții secretari / Secretarii sunt, în general, angajați în birourile managerilor sau în birourile administrative, cu rol de personal auxiliar (asistență administrativă). Ei pot desfășura o gamă largă de sarcini, care variază foarte mult în funcție de post. Funcționarii AST / SC pregătesc dosare, organizează și coordonează întâlniri și chiar sprijină echipe, manageri sau alte servicii din cadrul instituțiilor UE. Această categorie poate include și alte posturi, mai specializate, cum ar fi ofițerii de securitate / protecție armată a căror sarcină este menținerea unui mediu sigur și securizat pentru personal, vizitatori, oaspeți, precum și ofițerii din zonele de acces în instituții sau acreditare / recepționeri care lucrează în birourile de recepție și procesează cererile de acreditare.

Candidații la un concurs AST / SC trebuie să fie absolvenți ai învățământului secundar. Cerințele de experiență profesională depind de gradul postului.

O carieră de asistent secretar / secretar este cuprinsă între gradele AST / SC1 și AST / SC6. Personalul nou se încadrează de obicei la AST / SC 1.

Candidații pentru nivelul AST / SC1 trebuie să fi terminat învățământul secundar și să aibă experiență relevantă anterioară sau o calificare profesională relevantă.

Pentru nivelul AST / SC2 li se cere candidaților să aibă mai multă experiență profesională – minimum 4 ani.

Competențe generale – EPSO

Instituțiile Uniunii Europene caută candidați cu înaltă calificare în domeniul lor și care posedă în special următoarele opt competențe generale (definite în Ghidul aplicabil concursurilor generale organizate de către Oficiul Europen pentru Selecția Personalului – EPSO).

1. Analizarea și rezolvarea problemelor

Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile.

2. Comunicare

Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris.

3. Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite.

4. Învățare și dezvoltare

Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru.

5. Stabilirea priorităților și organizare

Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil și organizarea eficace a volumului de muncă.

6. Rezistență

Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de lucru în schimbare.

7. Lucrul în echipă

Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane.

8. Conducere

Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezultate.

 

Inițiativa pentru Europa

Pe 26 septembrie 2017, Emmanuel Macron, președintele Franței, a ținut la Universitatea Sorbona, un discurs intitulat ”Inițiativa pentru Europa – O Europă suverană, unită, democratică”.

Discursul original poate fi accesat pe Facebook și Twitter.

M-am ”hazardat” la traducerea integrală a acestui discurs (această postare) pentru că ”Inițiativa pentru Europa” pare să jaloneze viitorul Uniunii Europene din care România face parte de la 1 ianuarie 2007.

Discursul lui Emmanuel Macron pentru o Europă suverană, unită, democratică

 

Am venit să vă vorbesc despre Europa. ”Din nou”, vor spune unii.  Vor trebui să se obișnuiască pentru că voi continua. Pentru că aceasta este lupta noastră, istoria noastră, identitatea noastră, orizontul nostru, ceea ce ne protejează și ne oferă un viitor.

”Chiar acum? E necesar?”, vor spune alții. Pentru că pentru ei nu e niciodată un moment bun pentru a vorbi de Europa. Întotdeauna e prea devreme sau deja prea târziu. Ei s-au obișnuit cu abordări tactice. E mult mai simplu să nu explici niciodată unde vrei să ajungi, sau unde vrem să ne conducem popoarele și să nu ai argumente pentru că ai pierdut pur si simplu obiectivul. Și, de fapt, este mult mai confortabil să discuți îndelung în ședințe despre instrumente, fără a ști exact unde mergem.

Continuă să citești