Cetățenia Uniunii Europene

Dispoziții privind cetățenia Uniunii Europene și nediscriminarea conține Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Partea a doua: Nediscriminarea și cetățenia Uniunii (articolele 18-25).

Se instituie cetățenia Uniunii. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru.

Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia.

Cetățenii Uniunii au drepturile și obligațiile prevăzute în tratate.

Drepturile cetățenilor Uniunii

Cetățenii Uniunii se bucură, printre altele, de următoarele drepturi:

  • dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre
  • dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European, precum și la alegerile locale în statul membru unde își au reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat
  • dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei țări terțe în care statul membru ai cărui resortisanți sunt nu este reprezentat, de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat
  • dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European, precum și dreptul de a se adresa instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii în oricare dintre limbile tratatelor și de a primi răspuns în aceeași limbă.

Puteți afla mai multe despre

Vă puteți informa suplimentar și puteți primi consiliere accesând pagina Europa ta.