Competențe antreprenoriale

Competențele antreprenoriale reprezintă a șaptea competență-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții cuprinsă în Cadrul european de referință (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții)

Competențele-cheie sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Competențele antreprenoriale

Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a ideilor și de a le transforma în valori pentru ceilalți.

Ele se întemeiază pe creativitate, gândire critică și soluționarea problemelor, inițiativă și perseverență, precum și capacitatea de a lucra în colaborare pentru a planifica și a gestiona proiecte care au o valoare culturală, socială sau financiară.

Cunoștințe

Competențele antreprenoriale necesită

 • cunoașterea diferitelor contexte și oportunități pentru punerea ideilor în practică în activitățile personale, sociale și profesionale, precum și o înțelegere a modului în care acestea pot să apară;
 • cunoașterea și înțelegerea abordărilor privind planificarea și gestionarea proiectelor, care includ atât procesele, cât și resursele;
 • cunoștințe de economie;
 • înțelegerea oportunităților și provocărilor sociale și economice cu care se confruntă un angajator, organizație sau societate;
 • cunoașterea principiilor etice și a provocărilor legate de dezvoltarea durabilă;
 • cunoașterea propriilor puncte tari și puncte slabe.

Aptitudini

Aptitudinile antreprenoriale sunt bazate pe creativitate, care include

 • imaginația;
 • gândirea strategică;
 • soluționarea problemelor, reflecția critică și constructivă în cadrul proceselor creative și al inovării.

Competențele antreprenoriale includ, de asemenea

 • capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, pentru a mobiliza resurse (persoane și materiale) și pentru a susține activitatea;
 • capacitatea de a lua decizii financiare referitoare la cost și valoare.

Sunt esențiale, de asemenea,

 • capacitatea de a comunica eficient;
 • capacitatea de a negocia cu alte persoane;
 • capacitatea de a aborda constructiv, rațional nesiguranța, ambiguitatea și riscul în procesul de luare a deciziilor.

Atitudini

O atitudine antreprenorială se caracterizează prin

 • inițiativă și autocontrol;
 • capacitate de anticipare și de evaluare prospectivă, curaj și perseverență în atingerea obiectivelor;
 • dorința de a motiva alte persoane și de a pune în valoare ideile acestora, empatia, grija față de alte persoane;
 • acceptarea abordărilor etice de asumare a responsabilității pe parcursul întregului proces.