Competențe digitale

Competențele digitale reprezintă a patra competență-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții cuprinsă în Cadrul european de referință (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018
privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
)

Competențele-cheie sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Competențele digitale

Competențele digitale implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale, precum și utilizarea acestora pentru învățare, la locul de muncă, și pentru participarea în societate.

Competențele digitale includ:

 • alfabetizarea în domeniul informației și al datelor;
 • comunicarea și colaborarea;
 • educația în domeniul mass-mediei;
 • crearea de conținuturi digitale (inclusiv programarea);
 • siguranța (inclusiv competențele legate de securitatea cibernetică);
 • chestiunile legate de proprietatea intelectuală;
 • soluționarea problemelor;
 • gândirea critică.

Cunoștințe

Pentru a dobândi această competență sunt necesare următoarele cunoștințe:

 • înțelegerea modului în care tehnologiile digitale pot sprijini comunicarea, creativitatea și inovarea;
 • conștientizarea posibilităților, limitărilor, efectelor și riscurilor tehnologiilor digitale.
 • înțelegerea principiilor generale, a mecanismelor și logicii care stau la baza tehnologiilor digitale aflate în plină evoluție;
 • cunoașterea funcției și utilizării de bază a diferitelor dispozitive, programe informatice și rețele.

Cetățenii ar trebui să aibă o abordare critică a valabilității, fiabilității și impactului informațiilor și datelor puse la dispoziție prin mijloace digitale și să cunoască principiile etice și juridice implicate în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale.

Aptitudini

Cetățenii ar trebui să poată utiliza tehnologiile digitale pentru a-și susține cetățenia activă și incluziunea socială, colaborarea cu ceilalți, precum și creativitatea în vederea realizării obiectivelor personale, sociale sau comerciale.

Aptitudinile în domeniul digital includ:

 • capacitatea de a utiliza, accesa, filtra, evalua, crea, programa și împărtăși conținuturi digitale;
 • posibilitatea de a gestiona și proteja informațiile, conținutul, datele și identitățile digitale;
 • capacitatea de a recunoaște și utiliza efectiv softuri, dispozitive, inteligență artificială sau roboți.

Atitudini

Utilizarea de tehnologii și conținuturi digitale necesită o atitudine reflexivă și critică, dar care manifestă în același timp curiozitate, este deschisă și orientată spre viitor în ceea ce privește evoluția acestora.

Este necesară, de asemenea, o abordare etică, sigură și responsabilă a modului de utilizare a acestor instrumente.