Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii

Competențele în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii reprezintă a treia competență-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții cuprinsă în Cadrul european de referință (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții)

Competențele-cheie sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Competențele în știință

Competențele în știință se referă la capacitatea și la disponibilitatea de a explica fenomenele naturale utilizând cunoștințele și metodologia aflate în uz, inclusiv observarea și experimentarea, pentru a identifica întrebări și pentru a trage concluzii bazate pe dovezi.

Competențele în tehnologie și inginerie

Competențele în domeniul tehnologiei și ingineriei sunt aplicarea acestor cunoștințe și metodologii pentru satisfacerea dorințelor și nevoilor cetățenilor.

Competențele în știință, tehnologie și inginerie implică înțelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană și a responsabilității fiecărui cetățean.

Cunoștințe

Cunoștințele esențiale care stau la baza competențelor în știință, tehnologie și inginerie, cuprind:

 • principiile de bază ale naturii;
 • concepte științifice, teorii, principii și metode fundamentale;
 • tehnologii;
 • produse și procese tehnologice, precum și
 • o bună înțelegere a impactului științei, tehnologiei, ingineriei și activităților umane în general asupra naturii.

Aceste competențe ar trebui să permită cetățenilor să înțeleagă mai bine progresul, limitările și riscurile teoriilor, aplicațiilor și tehnologiilor științifice în societate în general, în legătură cu procesul de luare a deciziilor, valorile morale, cultură etc..

Aptitudini

Aptitudinile esențiale includ:

 • capacitatea de înțelegere a științei drept un proces de investigare prin metodologii specifice, inclusiv prin observare și prin experimente controlate;
 • capacitatea de a utiliza logica și gândirea rațională pentru a verifica o ipoteză;
 • capacitatea de a renunța la propriile convingeri atunci când acestea sunt în contradicție cu constatări experimentale noi;
 • capacitatea de a utiliza și gestiona instrumente și mașini tehnologice, precum și date științifice, pentru a îndeplini un obiectiv sau pentru a ajunge la o concluzie sau pentru a lua decizii pe baza unor dovezi;
 • capacitatea de a recunoaște caracteristicile esențiale ale investigației științifice și capacitatea de a comunica concluziile și motivele care au condus la acestea.

Atitudini

Competențele în știință, tehnologie și inginerie presupun

 • o atitudine de analiză critică și curiozitate;
 • o preocupare pentru aspectele etice și susținerea atât a siguranței, cât și a durabilității mediului, în contextul protejării interesul propriu, familial, al comunității și al interesului mondial.

Competențele în domeniul matematicii

Competențele în domeniul matematicii sunt definite drept capacitatea de a dezvolta și de a folosi gândirea și raționamentul matematic pentru a rezolva o serie de probleme în situații de zi cu zi.

Având ca bază stăpânirea competențelor numerice, se pune accent atât pe procese și activități, cât și pe cunoștințe.

Competențele matematice implică, la niveluri diferite, capacitatea și disponibilitatea de a utiliza moduri matematice de gândire și de prezentare (formule, modele, grafice, diagrame).

Cunoștințe

Cunoștințele necesare în domeniul matematicii includ

 • cunoștințe temeinice privind
  • numerele,
  • măsurile și
  • structurile,
  • operațiunile de bază și
  • prezentările matematice de bază
 • o înțelegere a termenilor și conceptelor matematice, precum și
 • o sensibilizare față de întrebările la care matematica poate oferi răspunsuri.

Aptitudini

Competențele matematice implică:

 • capacitatea de a aplica principiile și procesele matematice de bază în contexte de zi cu zi, acasă și la muncă (de exemplu, aptitudini financiare);
 • capacitatea de a urmări și de a evalua înșiruiri de argumente;
 • capacitatea de a utiliza raționamentul matematic;
 • capacitatea de a înțelege dovezile matematice;
 • capacitatea de a comunica în limbaj matematic;
 • capacitatea de a utiliza instrumente ajutătoare corespunzătoare, inclusiv date statistice și grafice;
 • capacitatea de a înțelege aspectele matematice ale digitalizării.

Atitudini

O atitudine pozitivă în matematică presupune:

 • respectarea adevărului;
 • dorința de a accepta raționamente și de a verifica valabilitatea acestora.