Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți

Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți reprezintă a cincea competență-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții cuprinsă în Cadrul european de referință (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții)

Competențele-cheie sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Competențele personale, sociale și de a învăța să înveți

Competențele personale, sociale și de a învăța să înveți înseamnă capacitatea de a reflecta asupra propriei persoane, gestionarea eficace a timpului și a informației, munca în echipă în mod constructiv, păstrarea rezilienței și gestionarea propriului proces de învățare și a carierei.

Aceste competențe includ

  • capacitatea de a face față incertitudinii și situațiilor complexe;
  • capacitatea de a învăța să înveți;
  • capacitatea de a susține bunăstarea fizică și emoțională, de a menține o bună stare de sănătate fizică și mintală;
  • capacitatea de a duce o viață care ține seama de aspecte legate de sănătate și orientată spre viitor;
  • capacitatea de a empatiza și a gestiona conflicte într-un context favorabil incluziunii și sprijinirii.

Cunoștințe

Pentru a avea relații interpersonale și o participare socială de succes este esențială înțelegerea codurilor de conduită și a normelor de comunicare acceptate în general de diferite societăți și medii.

Competențele personale, sociale și de a învăța să înveți necesită, de asemenea, cunoștințe privind elementele constitutive ale unui corp sănătos, ale unei minți sănătoase și ale unui stil de viață sănătos.

Aceasta implică o cunoaștere a strategiilor de învățare preferate, cunoașterea nevoilor de dezvoltare a competențelor și a diferitelor modalități de a-și dezvolta competențele, precum și căutarea oportunităților și orientărilor privind educația, formarea și cariera sau a măsurilor de sprijin disponibile.

Aptitudini

Aptitudinile includ

  • capacitatea de a identifica propriile capacități și interese;
  • capacitatea de abordare a situațiilor complexe, de a gândi în mod critic și de a lua decizii;
  • capacitatea de a învăța și de a lucra atât în colaborare, cât și în mod individual, precum și de a-și organiza procesul de învățare și de a persevera, de a evalua și de a face schimb de cunoștințe, de a obține sprijin atunci când este necesar și de a gestiona în mod eficient propria carieră și interacțiunile sociale;
  • reziliența și capacitatea de a face față nesiguranței și stresului;
  • capacitatea de a comunica în mod constructiv în medii diferite, de a colabora în echipe și de a negocia. Aceasta include manifestarea toleranței, exprimarea și înțelegerea unor puncte de vedere diferite, precum și capacitatea de a obține încredere și de a empatiza.

Atitudini

Această competență se bazează pe o atitudine pozitivă față de propria bunăstare personală, socială și fizică și pe învățarea pe tot parcursul vieții.

Ea se bazează pe o atitudine de colaborare, asertivitate și integritate. Aceasta cuprinde și respectul față de diversitatea celorlalți și față de nevoile lor și disponibilitatea de depăși prejudecățile și de a ajunge la un compromis.

Cetățenii ar trebui să aibă capacitatea de a identifica și stabili obiective, de a se motiva, precum și de a dezvolta reziliența și încrederea pentru a desfășura și a reuși în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

O atitudine de soluționare a problemelor sprijină atât procesul de învățare, cât și capacitatea individuală de a aborda obstacolele și schimbările. Aceasta include dorința de a aplica experiențele anterioare de învățare și de viață și curiozitatea de a căuta oportunități de învățare și de dezvoltare în diverse situații din viață.