Computer-Based Tests / CBT

Testarea pe calculator

Pentru majoritatea profilurilor, prima fază a procesului de selecție EPSO constă în testarea prin întrebări cu variante multiple de răspuns a raționamentului verbal, numeric și abstract al candidatului.

Testarea se desfășoară pe calculator, în centre de testare agreate, de regulă în statele membre ale UE, în limba maternă a candidatului.

Candidații care obțin cele mai bune rezultate la testare sunt invitați în etapa următoare.

Talent screener

În cazul concursurilor pentru specialiști, prima etapă constă în evaluarea răspunsurilor la întrebările din Talent screener. Candidații care îndeplinesc cel mai bine cerințele cu privire la abilități, profil și criterii prevăzute în Anunțul de concurs sunt invitați la Centrul de evaluare. În aceste centre se va face testarea raționamentului verbal, numeric și abstract al candidatului, cât și testarea altor competențe generale.