Concurs EPSO pentru administratori (AD7): EPSO/AD/363/18

Pe data de 11 octombrie 2018 Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) a lansat un concurs general pentru constituirea a două liste de rezervă cuprinzând candidații din rândul cărora Comisia Europeană, în principal Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD), va putea recruta noi funcționari publici în calitate de „ administratori ” (grupa de funcții AD).

Remunerația pentru poziția de administrator titular (AD7) este de 5.937,01 Euro.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă este:

  1. Vamă – 40
  2. Fiscalitate – 40.

Termenul-limită pentru înscriere: 13 noiembrie 2018, ora 12.00 (după-amiaza), ora Europei Centrale

Candidații trebuie să opteze pentru unul dintre domenii: vamal sau fiscal. Această alegere trebuie făcută în momentul înscrierii electronice și nu va putea fi modificată după validarea formularului de candidatură electronică.

Condiții de eligibilitate

Pentru a candida trebuie să îndepliniți condițiile generale și specifice.

Condiții generale

 •  să beneficiați de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru al UE;
 • să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;
 • să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

 Condiții specifice – limbi cunoscute

Trebuie să cunoașteți cel puțin 2 dintre limbile oficiale ale UE:

 1. Limba 1 cel puțin la nivelul C1 (cunoaștere aprofundată). În cazul candidaților români aceasta este limba română;
 2. Limba 2, cel puțin la nivelul B2 (cunoaștere satisfăcătoare)Limba 2 trebuie să fie limba engleză sau limba franceză.

Limba 1: este limba utilizată pentru testele cu variante multiple de răspuns pe calculator.

Limba 2: este limba utilizată pentru selecția pe bază de calificări („Talent Screener”), pentru testele de la centrul de evaluare și pentru comunicarea dintre EPSO și candidații care au depus o candidatură valabilă.

 Condiții specifice – calificări și experiență profesională

1.   Vamă

 • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvit cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 6 ani , relevantă pentru atribuțiile avute în vedere sau
 • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , relevantă pentru atribuțiile avute în vedere.

2.   Fiscalitate

 • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , relevantă pentru atribuțiile avute în vedere sau
 • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , relevantă pentru atribuțiile avute în vedere.

Procedura de selecție

1.    Procedura de depunere a candidaturilor

Depunerea candidaturii se face prin contul EPSO pe care vi l-ați creat.

Atunci când completați formularul de candidatură va trebui să selectați limba 1 și limba 2. Va trebui să selectați limba dumneavoastră 1 dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE (limba română) și limba dumneavoastră 2 dintre limba engleză și limba franceză.

Vi se va cere, de asemenea, să vă confirmați eligibilitatea pentru domeniul ales și să furnizați informații suplimentare relevante pentru domeniul de concurs ales [de exemplu: diplome, experiență profesională și răspunsuri la întrebări legate de domeniu („Talent Screener”)].

Întregul formular de candidatură va fi accesat de către comisia de selecție (pe durata concursului) și de către serviciile de resurse umane din cadrul instituțiilor europene (pentru recrutare, în cazul în care sunteți un candidat înscris pe lista de rezervă).

Prin validarea formularului dumneavoastră de candidatură, declarați pe propria răspundere că îndepliniți toate condițiile menționate în anunțul de concurs. Odată ce v-ați validat formularul de candidatură, nu veți mai putea modifica datele introduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că v-ați completat și validat formularul de candidatură până la termenul-limită prevăzut.

2.    Teste cu variante multiple de răspuns pe calculator

În cazul în care numărul de candidați depășește un anumit prag pentru fiecare domeniu toți candidații care și-au validat formularul de candidatură în termenul-limită prevăzut vor fi invitați să susțină o serie de teste cu variante multiple de răspuns pe calculator într-unul dintre centrele acreditate ale EPSO.

Testele cu variante multiple de răspuns pe calculator:

 • raționament verbal
  • limba 1 (maternă)
  • 20 de întrebări
  • durata: 35 de minute
  • maximum 20 de puncte
  • punctaj minim obligatoriu: 10/20
 • raționament numeric
  • limba 1
  • 10 întrebări
  • durata: 20 de minute
  • maximum 10 de puncte
 • raționament abstract
  • limba 1
  • 10 întrebări
  • durata: 10 de minute
  • maximum 10 de puncte

Punctajul minim obligatoriu pentru raționament numeric și abstract luate împreună 10/20.

Aceste teste sunt eliminatorii și nu sunt luate în considerare la celelalte teste desfășurate în etapa „centru de evaluare”.

Pregătirea pentru această etapă o puteți face prin rezolvarea testelor create special pentru candidații români.

3.    Verificarea eligibilității

În această etapă se verifică dacă, potrivit informațiilor furnizate în formularul de candidatură online, îndepliniți cerințele de eligibilitate prevăzute în anunțul de concurs. EPSO va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate generale, în timp ce comisia de selecție va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate specifice.

4.    Selecție pe bază de calificări („Talent Screener”)

Pentru a permite comisiei de selecție să efectueze o evaluare obiectivă a meritelor comparative ale tuturor candidaților într-un mod structurat, toți candidații din cadrul aceluiași domeniu trebuie să răspundă la același set de întrebări din rubrica „Talent Screener” a formularului de candidatură în limba 2.

Selecția pe bază de calificări se va efectua numai în cazul candidaților considerați eligibili , conform procedurii descrise mai sus la punctul 3, utilizându-se exclusiv informațiile furnizate la rubrica „Talent Screener”.

Prin urmare, ar trebui să includeți toate informațiile relevante în răspunsurile date în rubrica „Talent Screener”, chiar dacă unele informații sunt deja menționate în alte secțiuni ale formularului dumneavoastră de candidatură. Întrebările se bazează pe criteriile de selecție incluse în anunțul de concurs.

Numai candidații care au obținut cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări vor trece în etapa următoare.

5.    Centrul de evaluare

Pentru fiecare domeniu, numărul candidaților care vor fi invitați la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților prevăzuți a fi înscriși pe lista de rezervă.

Dacă, potrivit informațiilor furnizate în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje generale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să vă prezentați pentru o zi sau două la un centru de evaluare, cel mai probabil la Bruxelles , unde veți susține testele în limba 2 aleasă.

În etapa „centru de evaluare” se vor testa opt competențe generale și competențele în domeniu cerute pentru fiecare domeniu prin intermediul a patru teste (un interviu ce vizează testarea competențelor generale, un interviu ce vizează testarea competențelor specifice, un exercițiu de grup și un studiu de caz), astfel:

 1. Competența Analizarea și rezolvarea problemelor se va testa prin
  • exercițiu de grup și
  • studiu de caz
 2. Competența Comunicare se va testa prin
  • studiu de caz și
  • interviu ce vizează testarea competențelor generale
 3. Competența Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate se va testa prin
  • studiu de caz și
  • interviu ce vizează testarea competențelor generale
 4. Competența Învățare și dezvoltare se va testa prin
  • exercițiu de grup și
  • interviu ce vizează testarea competențelor generale
 5. Competența Stabilirea priorităților și organizare se va testa prin
  • exercițiu de grup și
  • studiu de caz
 6. Competența Reziliență se va testa prin
  • exercițiu de grup și
  • interviu ce vizează testarea competențelor generale
 7. Competența Lucrul în echipă se va testa
  • exercițiu de grup și
  • interviu ce vizează testarea competențelor generale
 8. Competența Capacități de conducere se va testa prin
  • exercițiu de grup și
  • interviu ce vizează testarea competențelor generale.

Punctaje minime obligatorii: 3/10 pentru fiecare competență și 40/80 în total.

Competențele în domeniu se vor testa printr-un interviu structurat. Punctajul minim obligatoriu este de 50/100.