Consiliul European

Dispoziții privind Consiliul European și funcționarea acestuia conțin Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 15) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 235-236).

Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările și prioritățile politice generale.

Consiliul European nu exercită funcții legislative.

Componența

Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European.

Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la convocarea președintelui său. Când situația o impune, președintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European.

Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.

Consiliul European își alege președintele cu majoritate calificată, pentru o durată de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

Președintele Consiliului European

Președintele Consiliului European

  • prezidează și impulsionează lucrările Consiliului European
  • asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale
  • acționează pentru facilitarea coeziunii și a consensului în cadrul Consiliului European
  • prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European.

Președintele Consiliului European nu poate exercita un mandat național.

Președintele Consiliului European asigură, la nivelul său și în această calitate, reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă și de securitate comună, fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate.

Informații suplimentare puteți obține accesând pagina oficială a Consiliului European.