Consiliul

Dispoziții privind Consiliul și funcționarea acestuia contin Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 16) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 237-243).

Funcțiile Consiliului

Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European funcțiile legislativă și bugetară.

Consiliul exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate.

Componența Consiliului

Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot.

Majoritatea calificată

Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.

Începând cu 1 ianuarie 2014, majoritatea calificată se definește ca fiind

  • egala cu cel puțin 55% din membrii Consiliului,
  • cuprinzând cel puțin cincisprezece dintre aceștia și
  • reprezentând state membre care întrunesc cel puțin 65% din populația Uniunii.

Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puțin patru membri ai Consiliului, în caz contrar se consideră a fi întrunită majoritatea calificată.

Consiliul Afaceri Generale

Consiliul se întrunește în cadrul diferitelor formațiuni.

Consiliul Afaceri Generale asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului, pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia.

Consiliul Afaceri Externe

Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European și asigură coerența acțiunii Uniunii.

Un comitet al reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului.

Consiliul se întrunește în ședința publică atunci când deliberează și votează un proiect de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părți, consacrate deliberărilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităților fără caracter legislativ.

Președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei pentru Afaceri Externe, este asigurată de reprezentanții statelor membre în cadrul Consiliului după un sistem de rotație egal.

Consiliul stabilește salariile, indemnizațiile și pensiile următorilor:

  • președintelui Consiliului European
  • președintelui Comisiei
  • Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  • membrilor Comisiei
  • președinților, membrilor și grefierilor Curții de Justiție a Uniunii Europene
  • secretarului general al Consiliului.

Consiliul stabilește, de asemenea, toate indemnizațiile care țin loc de remunerație.

Informații suplimentare puteți obține accesând pagina oficială a Consiliului.