Începând cu anul 2023, candidații care vor să aplice la concursurile de acces în instituțiile Uniunii Europene organizate de EPSO (Oficiul European pentru Selecția Personalului) vor fi supuși unui test de evaluare a cunoștințelor privind Uniunea Europeană.

Acest tip de test se va folosi la concursurile cu profil general.

Testul de cunoștințe despre UE se va axa pe chestiuni de fond semnificative legate de funcționarea, politicile și procedurile Uniunii Europene.

Materialele sursă folosite pentru realizarea acestui test vor fi publicate de EPSO în același timp cu anunțul de concurs. Candidații vor avea posibilitatea de a consulta online sursele utilizate, astfel încât și pentru cei care nu au urmat studii europene la universitate sau nu au lucrat niciodată în acest domeniu testul să fie accesibil.

Sinteze pe teme europene

QualiTrainer a realizat numeroase sinteze pe teme europene, având ca materiale sursă Tratatele de constituire și funcționare ale Uniunii Europene, documente oficiale emise de instituțiile Uniunii Europene etc.

Puteți parcurge gratuit sintezele reunite în categoria teme europene pentru a pune baze solide pregătirii pentru acest tip de test.