Dreptul de a lucra într-o altă țară a Uniunii Europene

Drepturile fundamentale

 1. Aveți dreptul să lucrați și să vă pensionați în orice țară a Uniunii Europene.
 2. Beneficiați de același tratament cu cetățenii acelei țări și nu vi se cere să îndepliniți condiții suplimentare.
 3. Puteți candida pentru orice post propus în Uniunea Europeană (cu excepția anumitor posturi în funcții publice).

Restricții

Pe o perioadă de tranziție de maxim șapte ani, lucrătorilor din anumite state, nou membre ale Uniunii Europene, le pot fi impuse unele restricții de acces la piața muncii de către vechile state membre (EU-15), atunci când lucrătorilor din EU-15 li se impun restricții similare în anumite state nou membre.

Alte limitări se aplică accesului cetățenilor anumitor state nou membre la alocațiile de șomaj în alte state membre ale UE.

EURES

Pagina EURES oferă informații despre posibilitățile de lucru și de instruire în Europa.

Familia

Membrii familiei, indiferent de naționalitatea lor, vă pot însoți în țara în care lucrați. Aceștia au acces la învățământul general sau profesional disponibil în țara de primire.

Căutarea unui loc de muncă

Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, aveți dreptul să stați într-o altă țară a Uniunii Europene pentru a căuta, o perioadă rezonabilă, în general șase luni (de verificat în funcție de țară). Perioada se poate prelungi.

În plus, puteți primi alocații de șomaj, maxim trei luni, dacă îndepliniți anumite condiții. Se recomandă să contactați instituția de securitate socială înainte de a părăsi țara de origine pentru a afla mai multe detalii cu privire la formalități și formulare de completat.

Recunoașterea calificărilor profesionale

Piața unică permite exercitarea unei activități, în mod independent sau ca salariat, în orice țară a Uniunii Europene, alta decât cea în care v-ați dobândit calificările profesionale. UE a creat un sistem care facilitează recunoașterea acestor calificări de către diferite țări ale Uniunii Europene.

Se recomandă consultarea fișelor corespunzătoare de pe pagina Europa ta.

Securitatea socială

Dispozițiile comunitare sunt astfel concepute încât să fiți afiliat la un singur sistem de protecție socială și să nu pierdeți niciun drept (mai ales în ceea ce privește pensia).

În principiu, sunteți asigurat în țara în care lucrați. În anumite circumstanțe, dumneavoastră și familia dumneavoastră puteți beneficia de aceleași avantaje și de aceleași prestații de securitate socială de care beneficiază cetățenii țării de primire. Aceste drepturi se referă la concediile medicale și de maternitate, riscurile de invaliditate, pensiile și pensiile de văduvie, sumele cuvenite în caz de accident de muncă, bolile profesionale, decesul și șomajul, alocațiile familiale. Trebuie să platiți aceleași cotizații pe care le plătesc cetățenii țării de primire.

Dispoziții specifice se aplică lucrătorilor transfrontalieri și celor care ocupă posturi temporare.

Condițiile de muncă

Vi se aplică aceleași dispoziții care se aplică cetățenilor țării în care lucrați în ceea ce privește remunerarea, concedierea, reintegrarea, sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Drepturile sindicale

Puteți adera la un sindicat pe care să îl alegeți și vă puteți exercita drepturile sindicale în aceleași condiții cu cetățenii țării de primire.

Libera inițiativă

Puteți exercita o activitate independentă în orice țară a Uniunii Europene, în mod permanent sau temporar.

Bărbați și femei

Indiferent dacă sunteți bărbat sau femeie, sunteți tratat în același fel și aveți aceleași drepturi și aceleași posibilități profesionale, în orice țară a Uniunii Europene.

Dreptul european prevede:

 • salariu egal pentru muncă egală
 • salariu egal pentru muncă de valoare egală
 • tratament egal la locul de muncă (acces la muncă, instruire profesională, promovare, condiții de lucru)
 • tratament egal în materie de securitate socială.

Maternitatea

În toate statele Uniunii Europene, femeile au următoarele drepturi înainte și după sarcină:

 • o bună protecție de sănătate și securitate la locul de muncă
 • eliminarea obligației de a lucra noaptea pe perioada sarcinii
 • un concediu de maternitate neîntrerupt de minim 40 de săptămâni, din care cel putin două săptămâni înainte și/sau după naștere
 • concedii pentru examene prenatale (dacă nu pot fi realizate pe durata orelor de lucru)
 • protecție împotriva concedierii pe motive de graviditate.

Părinți

În toate țările Uniunii Europene, părinții au dreptul:

 • să ia un concediu parental de minim trei luni pentru motive de naștere sau adopție
 • să ia concedii pentru motive familiale urgente (boală, accident).

Sursa:

Commission européenne “Vivre, travailler, étudier dans un autre pays de l’Union européenne – Un aperçu de vos droits dans l’Union européenne”, Luxembourg