Dreptul de a studia într-o altă țară a Uniunii Europene

Drepturile fundamentale

  1. Ca cetățean european aveți dreptul să studiați în orice altă țară a Uniunii Europene.
  2. Universitatea sau instituția de învățământ în care vreți să vă înscrieți este obligată să vă accepte în aceleași condiții în care acceptă cetățenii din țara respectivă și nu poate pretinde cerințe de înscriere mai stricte.

PLOTEUS

Pentru a obține informații detaliate cu privire la formele de instruire disponibile în Europa vă recomandăm pagina PLOTEUS

Recunoașterea universală a diplomelor

Acest domeniu nu a fost reglementat la nivelul Uniunii Europene. În acest scop, trebuie să vă adresați Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor – CNRED.

Perioada de studiu in strainatate

Universitatea de origine trebuie să vă recunoască (în funcție de programul în care ați participat) întreaga perioadă de studiu în străinătate ca parte integrantă a studiilor.

Securitatea socială

Trebuie să aveți o asigurare de sănătate, personală sau familială, în țara de origine sau în țara în care studiați, în funcție de prevederile dreptului național. Dreptul Uniunii vă oferă o anumită protecție în materie de securitate socială, mai ales în ceea ce privește sănătatea, în anumite condiții. Înainte de a pleca, verificați la Casa Națională de Asigurări de Sănătate dacă îndepliniți aceste condiții.

EURAXESS

Orice cercetător din Uniunea Europeană are dreptul să urmeze o instruire sau să beneficieze de posibilitățile de mobilitate finanțate prin burse, ajutoare etc. în cadrul dispozitivelor naționale sau comunitare. Cei interesați pot afla mai multe accesând portalul paneuropean privind mobilitatea cercetătorilor.

Oportunități pentru tineret

Portalul european pentru tineret oferă informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Acesta este un program în cadrul căruia sunt finanțate schimburi care permit tinerilor să trăiască într-un mediu social și cultural diferit.

Sursa:

  • Portalul Uniunii Europene
  • Commission européenne “Vivre, travailler, étudier dans un autre pays de l’Union européenne – Un apercu de vos droits dans l’Union européenne”, Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes.