Erasmus+: sport

Sportul este o componentă a programului Erasmus+.

Obiectivele specifice

Planul de acțiune al Uniunii pentru sport se axează în principal pe sportul de masă și are următoarele obiective specifice:

1.

contracararea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, meciurile aranjate și violența, precum și toate formele de intoleranță și discriminare;

2.

promovarea și susținerea bunei guvernanțe în domeniul sportului, precum și a carierelor duble ale sportivilor;

3.

promovarea activităților de voluntariat în sport, precum și a incluziunii sociale, a oportunităților egale și a conștientizării importanței activității fizice pentru întărirea sănătății, prin creșterea participării și un acces egal la activități sportive pentru toți.

Activitățile

Obiectivele cooperării se urmăresc prin activitățile transnaționale menționate mai jos, axate în special pe sportul de masă:

1.

sprijin pentru parteneriatele de colaborare;

2.

sprijin pentru evenimente sportive europene nonprofit la care participă mai multe țări din program și care contribuie la realizarea obiectivelor specifice;

3.

sprijin pentru consolidarea bazei de informații faptice în vederea elaborării politicilor;

4.

dialog cu părți interesate relevante din Europa.

Informații detaliate asupra Programului, inclusiv asupra cererilor de propuneri de proiecte sunt disponibile pa pagina web a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).