Exercitarea drepturilor de cetățean european

Drepturile fundamentale

Se poate întâmpla să nu vi se respecte corespunzător drepturile în Uniunea Europeană sau să aveți impresia că s-a luat o decizie injustă sau incorectă în ceea ce vă privește.

Pentru a vă exercita corect drepturile, trebuie mai întâi să expuneți problema la nivel național, având în vedere că statele membre sunt responsabile de aplicarea dreptului Uniunii Europene, și ați putea beneficia de o despăgubire. Pe lângă procedurile la nivel național sunt disponibile proceduri la nivelul Uniunii Europene.

Exercitarea drepturilor la nivel național

La nivel național aveți următoarele posibilități:

  • Sesizarea autorității competente. Va trebui să fiți atenți la termene și date limită.
  • Sesizarea mediatorului național: natura și prerogativele acestei funcții pot să varieze de la o țară la alta.
  • Sesizarea tribunalului pentru măsuri legale. În funcție de țară beneficiați de asistență juridică.

Exercitarea drepturilor la nivelul Uniunii Europene

După epuizarea căilor de acțiune la nivel național, puteți utiliza pîrghiile existente la nivelul Uniunii Europene.

  • Puteți apela la asistența SOLVIT dacă vă confruntați cu o problemă cauzată de aplicarea greșită a dreptului Uniunii Europene de către administrația publică a unei alte țări a Uniunii Europene.
  • Puteți sesiza Mediatorul european în caz de litigiu între o instituție a Uniunii Europene și dumneavoastră, dacă apreciați că sunteți în prezența unei omisiuni sau nereguli administrative. Mediatorul european nu intervine în litigiile la nivel național.
  • Puteți adresa o petiție Parlamentului European pentru orice chestiune privind Uniunea Europeană care vă afectează direct. Petiția va fi tratată de către un comitet pentru petiții care poate face presiune asupra părților implicate chiar dacă el nu este abilitat să îndrepte direct situația.
  • Puteți adresa o plângere Comisiei Europene cu privire la orice suspiciune de infracțiune/nerespectare a dreptului Uniunii Europene de către un stat membru. Comisia va examina plângerea și va cere, eventual, țării implicate să modifice legislația. Nu se aplică pentru litigiile între particulari.
  • Puteți solicita servicii de consiliere personalizată cu privire la drepturile pe care le aveți ca cetățeni europeni. Aceste servicii sunt acordate de experți juridici și sunt gratuite.
  • În plus, puteți apela la serviciul central de informare „Europe Direct”.  Aveți la dispoziție un număr de telefon, o adresă de email, chat în limba națională pentru a pune întrebări diverse care derivă din statutul de cetățean al Uniunii Europene.

Sursa:

Commission européenne “Vivre, travailler, étudier dans un autre pays de l’Union européenne – Un aperçu de vos droits dans l’Union européenne”, Luxembourg.