Fondurile de care dispune Uniunea Europeană în perspectiva a șapte ani sunt aprobate printr-un instrument intitulat Cadrul financiar multianual.

Cadrul financiar multianual al Uniunii Europene

Cadrul financiar multianual fixează plafoanele globale și anuale ale principalelor categorii de cheltuieli ale bugetului Uniunii (“rubrici”). Este consacrat și sub denumirea de ”perspective financiare”.

kris69

Image credits: kris69

Cheltuielile în cadrul programelor

În cadrul fiecărei rubrici, fondurile Uniunii sunt destinate în principal finanțării programelor comunitare. Fiecare program are obiective, o perioadă de derulare și resurse specifice, definite într-un act normativ. Resursele alocate fiecărui program sunt determinate în funcție de plafoanele globale fixate prin cadrul financiar.

Transpunerea în bugete anuale

Bugetele anuale repartizează resursele Uniunii între diferite rubrici și politici, cu respectarea plafoanelor fixate prin cadrul financiar. Creditele anuale nu sunt stabilite definitiv și nu capătă putere de lege decât după ce Consiliul și Parlamentul au adoptat oficial bugetul anual.

Cheltuielile reale

Sumele aprobate de Consiliu și Parlament sunt cheltuite conform regulilor definite prin regulamentul financiar și regulilor specifice fiecărui program.

Cadrul financiar multianual 2014-2020

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 a stabilit cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

Creditele de angajament aprobate pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt în valoare totală de 959.988 milioane euro, din care pe ani:

  2014: 134.318 milioane euro
  2015: 135.328 milioane euro
  2016: 136.056 milioane euro
  2017: 137.100 milioane euro
  2018: 137.866 milioane euro
  2019: 139.078 milioane euro
  2020: 140.242 milioane euro.

Plafoanele de cheltuieli pe rubrici

Valoarea totală: 959.988 milioane euro

  1. Creștere durabilă și inclusivă: 450.763 milioane euro, din care
   1A: Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă: 125.614 milioane euro
   1B: Coeziune pentru creștere economică și locuri de muncă (această rubrică include politica regională): 325.149 milioane euro
  2. Conservarea și gestionarea resurselor naturale (această rubrică include agricultura și protecția mediului): 373.179 milioane euro
  3. Cetățenie, libertate, securitate și justiție: 15.686 milioane euro
  4. UE ca actor global: 58.704 milioane euro
  5. Administrare (această rubrică include cheltuielile administrative ale instituțiilor UE): 61.629 milioane euro.
  Compensații: 27 milioane euro.

Fiecare rubrică este subdivizată în ”linii bugetare”, fiecare dintre ele putând fi mobilizate pentru destinații specifice.

Surse:

COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020

   European Parliament, News-

An introduction to the EU’s Multi-annual Financial Framework