Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

Instituția Înaltului reprezentant

Tratatul privind Uniunea Europeană creează (articolul 18) instituția „Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate”.

Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei, numește Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași procedură. Înaltul Reprezentant conduce politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene.Înaltul Reprezentant contribuie prin propuneri la elaborarea politicii externe și de securitate comună și o aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului.

Înaltul Reprezentant acționează similar și în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună. Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe.

Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreședintii Comisiei.

Acesta asigură coerența acțiunii externe a Uniunii. În cadrul Comisiei este însărcinat cu responsabilitățile care îi revin acesteia în domeniul relațiilor externe și cu coordonarea celorlalte aspecte ale acțiunii externe a Uniunii.

Mai multe informații despre Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate găsiți pe pagina oficială a instituției.