Joburi în Uniunea Europeană

Instituțiile Uniunii Europene oferă oportunități de carieră cetățenilor din cele 28 de state membre.

Instituțiile europene își selecționează viitorii funcționari pe bază de concurs. Concursurile generale presupun o serie de examene care pun candidații în condiții de concurență. Aceste concursuri sunt organizate de către Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) și, ca regulă generală, sunt deschise tuturor cetățenilor Uniunii europene care îndeplinesc criteriile din anunțul de concurs. Această procedură oferă tuturor candidaților o șansă echitabilă de a-și demonstra competențele și garantează o selecție bazată pe merit, cu respectarea principiului egalității de tratament.

Candidații care reușesc la un concurs sunt înscriși pe o listă de rezervă din care instituțiile pot alege, pe măsura și în funcție de nevoile lor. Nu e vorba deci de ocuparea unui post specific, ci de constituirea unei rezerve de recrutare.

Tipuri de posturi

Instituțiile europene angajează diferite categorii de personal, după cum urmează:

Statutul funcționarilor și regimul aplicabil personalului Uniunii Europene sunt reglementate prin Regulamentul nr. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A), așa cum a fost ulterior modificat. EPSO publică în mod regulat oferta de posturi.

Rolul EPSO

EPSO are rolul de a pune la dispoziția Instituțiilor Uniunii Europene proceduri de selecție eficace și de calitate, pentru ca acestea să poată recruta persoana potrivită, pe postul potrivit, la momentul potrivit.

EPSO are rolul de a selecționa personal pentru instituțiile și agențiile Uniunii Europene: Parlamentul European, Consiliul, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Mediatorul European (Ombudsmanul European), etc. Fiecare instituție poate să recruteze dintre persoanele înscrise pe lista de rezervă a candidaților selecționați de EPSO.

EPSO a fost creat pe 26 iulie 2002 și a devenit operațional pe 1 ianuarie 2003. EPSO are sediul la Bruxelles.

Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de investiții și Fondul European de Investiții au propria lor procedură de selecție.

Agențiile și organele descentralizate ale UE oferă diferite tipuri de posturi, mai ales pentru specialiști. Pot exista posibilități de recrutare în afara perioadelor de concurs.

Anumite agenții sunt abilitate să recruteze candidați care figurează în baza de date CAST  a EPSO, ca personal contractual.