Personal temporar

Personalul temporar este recrutat pe posturi foarte variate, cu atribuții temporare sau punctuale, uneori foarte specializate.

Acest personal este angajat de către instituțiile și organismele europene cu contracte temporare de muncă, pentru îndeplinirea unor sarcini necesare pe o durată limitată, cum ar fi perioada de derulare a unui program într-un anumit domeniu.

În general, agenţii temporari sunt selectaţi şi angajaţi de fiecare instituţie şi agenţie în parte, pe baza unei proceduri proprii.