Post vacant – Lider al Grupului pentru achiziții, ECDC, Stockholm, Suedia

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), agenție a Uniunii Europene cu sediul la Stockholm, Suedia, anunță un post vacant de administrator (AD5) în cadrul unității Gestionarea și coordonarea resurselor, respectiv postul de Lider al Grupului pentru achiziții.

Candidatul selectat va fi angajat ca agent temporar pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitate de reînnoire. Numirea se va face în gradul AD 5 (4.637 Euro).

Termen limită pentru înscriere: 

Experiență și calificări necesare

A. Cerințe formale

Candidatul trebuie să îndeplinească o serie de condiții formale, și anume:

 • să aibă un nivel de educație corespunzător unui ciclu complet de studii universitare cu durata de cel puțin trei ani, absolvite cu diplomă;
 • să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii Europene, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor sale [pentru candidații români limba română și limba engleză];
 • să fie cetățean al unui stat membru al UE sau al Norvegiei, Islandei sau Liechtensteinului;
 • să se bucure de drepturi cetățenești depline;
 • să-și fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația aplicabilă privind serviciul militar;
 • să prezinte garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin; și
 • să fie apt fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului.

B. Criterii de selecție

Criteriile de selecție vizează experiența profesională și caracteristicile personale/competențele interpersonale și anume:

Experiență profesională/cunoștințe profesionale

 • cel puțin 5 ani de experiență profesională (după acordarea diplomei), dintre care cel puțin 3 ani de experiență profesională în materie de achiziții publice și de gestionare a contractelor în cadrul unor sarcini relevante pentru fișa postului în serviciul unei instituții, agenții sau a unui organism al Uniunii Europene sau în cadrul unei organizații internaționale sau al unui organism național care efectuează achiziții publice;
 • cunoașterea și înțelegerea foarte bună a reglementărilor financiare ale UE și a standardelor de control intern ale instituțiilor, agențiilor sau organismelor europene sau a cadrelor legislative echivalente;
 • experiență în gestionarea unei echipe;
 • cunoașterea excelentă a limbii engleze, scris și vorbit.

Caracteristici personale/abilități interpersonale

 • capacitatea de a motiva, organiza, coordona și gestiona activitatea și responsabilitățile membrilor echipei;
 • excelentă orientare către client și către prestarea de servicii;
 • o abordare orientată spre soluții și un mod de lucru proactiv;
 • capacitate excelentă de a colabora și de a stabili relații strânse de lucru;
 • atenție la detalii și preocupare pentru calitate;
 • capacitate mare de a lucra sub presiune și de a respecta termene foarte strânse;
 • excelente capacități de planificare, coordonare și stabilire a priorităților.

În funcție de numărul de candidaturi primite, comitetul de selecție poate să aplice cerințe mai stricte în cadrul criteriilor de selecție menționate anterior.

Fișa postului, condițiile de numire și de angajare, procedura de depunere a candidaturii sunt descrise pe pagina agenției. Referința postului: ECDC/AD/2018/RMC-GLP.

Candidații vor urma procedura ECDC de recrutare și selecție a agenților temporari.