Post vacant – Responsabil cu relațiile internaționale, ECDC, Stockholm, Suedia

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), agenție a Uniunii Europene cu sediul la Stockholm, Suedia, anunță un post vacant de Responsabil cu relațiile internaționale.

Candidatul selectat va fi angajat în calitate de agent contractual, pentru o perioadă de cinci ani. Contractul poate fi reînnoit. Numirea se va face în grupa de funcții IV (3.353,84 Euro).

Termen limită pentru înscriere: 22 Nov 2018 23:59

Experiență și calificări necesare

A. Cerințe formale

Candidatul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe formale:

 • să fi absolvit studii universitare cu durata de cel puțin trei ani, atestate prin diplomă, și să aibă experiență profesională corespunzătoare de cel puțin un an;
 • să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii, la nivelul necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale;
 • să fie cetățean al unui stat membru al UE sau al Norvegiei, Islandei sau Liechtensteinului;
 • să se bucure de drepturi cetățenești depline;
 • să-și fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația aplicabilă privind serviciul militar;
 • să prezinte garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin; și
 • să fie apt fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului.

 

B. Criterii de selecție

Criterii de selecție vizează experiența/cunoștințele profesionale și caracteristicile personale/abilitățile interpersonale care trebuie îndeplinite în vederea calificării pentru acest post.

Experiență profesională/cunoștințe profesionale

 • experiență profesională de cel puțin 3 ani, după obținerea diplomei, în posturi relevante pentru fișa postului;
 • experiență/pregătire în domeniul sănătății publice, administrației publice și/sau relațiilor internaționale;
 • experiență profesională în ceea ce privește colaborarea cu autoritățile și/sau cu organismele competente din domeniul sănătății publice din statele membre ale UE, din țările implicate în procesul de extindere a UE și/sau din țările partenere în cadrul politicii europene de vecinătate;
 • experiență în lucrul cu organizațiile internaționale și într-un mediu multicultural;
 • cunoașterea excelentă a politicilor și activităților relevante ale UE, în special cunoașterea politicilor externe ale UE și/sau a politicii UE în materie de sănătate publică;
 • experiență practică în gestionarea proiectelor, inclusiv în ceea ce privește execuția bugetară și raportarea precisă și în timp util;
 • cunoașterea excelentă a limbii engleze, scris și vorbit.

Caracteristici personale/abilități interpersonale

 • aptitudini de comunicare orală și scrisă foarte bune;
 • capacitate de a colabora și de a stabili relații strânse de lucru;
 • capacitate de lucru în condiții de presiune și capacitate de gestionare a responsabilităților;
 • orientat către rezultate;
 • un nivel ridicat de orientare către prestarea de servicii bazate pe calitate.

De asemenea, au fost identificate anumite tipuri de experiențe și de competențe care reprezintă un avantaj pentru postul anunțat, și anume:

 • cunoașterea avansată a limbii franceze, arabe și/sau ruse (adică nivel B2 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi);
 • experiență practică în gestionarea granturilor UE.

În funcție de numărul de candidaturi primite, comitetul de selecție poate să aplice cerințe mai stricte în cadrul criteriilor de selecție menționate anterior sau poate aplica orice criterii avantajoase enumerate.

Fișa postului, condițiile de numire și de angajare, procedura de depunere a candidaturii sunt descrise pe pagina agenției. Referința postului: ECDC/GFIV/2018/DIR-IRO.

Candidații vor urma procedura internă de recrutare a agenților contractuali.