Post vacant – Șeful secției Cooperare europeană și internațională, ECDC, Stockholm

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), agenție a Uniunii Europene cu sediul la Stockholm, Suedia, anunță un post vacant de Șef al secției Cooperare europeană șă internațională.

Candidatul selectat va fi angajat ca agent temporar pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitate de reînnoire. Postul va fi încadrat în gradul AD8 (6 717,35 Euro).

Termen limită pentru înscriere:  

Experiență și calificări necesare

A. Condiții de formă

Candidatul trebuie să îndeplinească o serie de condiții de formă, și anume:

 • să aibă un nivel de educație corespunzător unor studii universitare încheiate, absolvite cu diplomă, dacă durata normală a studiilor universitare este de patru ani sau mai mult, sau un nivel de educație corespunzător unor studii universitare încheiate, absolvite cu diplomă, și experiență profesională corespunzătoare de cel puțin un an, dacă durata normală a studiilor universitare este de cel puțin trei ani;
 • să aibă experiență profesională de cel puțin 9 ani (după obținerea diplomei);
 • să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător, suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor, o altă limbă oficială a Uniunii;
 • să fie cetățean al unui stat membru al UE sau al Norvegiei, Islandei sau Liechtensteinului;
 • să se bucure de drepturi cetățenești depline;
 • să-și fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația aplicabilă privind serviciul militar;
 • să prezinte garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin; și
 • să fie apt fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului.

 

B. Criterii de selecție

Criterile de selecție vizează experiența profesională și caracteristicile personale/abilitățile interpersonale ale candidatului:

Experiență profesională/cunoștințe profesionale

 • experiență profesională de cel puțin 5 ani dobândită în funcții relevante pentru fișa postului;
 • experiență excelentă în activitatea din domeniul relațiilor UE și/sau al relațiilor internaționale;
 • experiență în dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor de lucru cu principalele părți interesate la nivel internațional;
 • experiență în gestionarea resurselor umane și financiare; excelentă cunoaștere a limbii engleze, scris și vorbit.

Caracteristici personale/abilități interpersonale

 • aptitudini excelente de comunicare, având o mare capacitate de a mobiliza și a motiva colaboratorii;
 • un grad ridicat de conștientizare a aspectelor de natură politică și de sensibilizare față de acestea;
 • excelente aptitudini diplomatice și de negociere;
 • atitudine proactivă și orientată spre îndeplinirea obiectivelor;
 • capacitate de colaborare în echipă, de a conduce și de a motiva o echipă;
 • competențe organizatorice solide, o abordare structurată a sarcinilor și capacitatea de a stabili priorități.

În funcție de numărul de candidaturi primite, comitetul de selecție poate să aplice cerințe mai stricte în cadrul criteriilor de selecție menționate anterior sau să aplice oricare dintre criteriile enumerate care reprezintă un avantaj.

Fișa postului, condițiile de numire și de angajare, procedura de depunere a candidaturii sunt descrise pe pagina agenției. Referința postului: ECDC/AD/2018/DIR-HSEIC.

Candidații vor urma procedura ECDC de recrutare și selecție a agenților temporari.