Procedura de selecție EPSO

Anunțul de concurs

Fiecare selecție începe cu publicarea Anunțului de concurs în Jurnalul Oficial al UE și pe site-ul web al EPSO. Acest document cu valoare juridică specifică posturile căutate, criteriile de eligibilitate, câți candidați vor fi selectați și modul în care se va fi desfășura competiția.

Fiecare concurs are un comisie responsabilă pentru evaluarea candidaților în fiecare etapă a procesului de selecție.

Competențele generale ale candidaților

Instituțiile UE au identificat următoarele competențe, cerute candidaților care aplică la diferite posturi în aceste instituții:

 • Analizarea și rezolvarea problemelor
  • Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile.
 • Comunicare
  • Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris.
 • Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate
  • Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite.
 • Învățare și dezvoltare
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru.
 • Stabilirea priorităților și organizare
  • Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil și organizarea eficace a volumului de muncă.
 • Rezistență
  • Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de lucru în schimbare.
 • Lucrul în echipă
  • Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane.
 • Conducere (numai pentru gradele de administrator)
  • Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezultate.

Candidaților le sunt evaluate aceste competențe pe durata procedurilor de selecție.

Cum sunt evaluați candidații?

Testare pe calculator ( Computer-Based Tests / CBT)
Prima etapă implică, de regulă, cel puțin trei teste cu variante multiple de răspuns: raționament verbal, numeric și abstract. Există, de asemenea, teste de competențe profesionale și teste de analiză situațională pentru anumite profiluri.

Centrul de evaluare
La Centrul de evaluare competențele generale sunt testate pe baza unui cadru de competențe. Fiecare competență va fi evaluată de două ori. În unele cazuri, competențele legate de anumite poziții vor fi evaluate prin exerciții specifice.

Evaluarea va fi efectuată în a doua limbă a candidatului, cu excepția profilurilor care necesită abilități lingvistice specifice.

Lista de rezervă

După ce au trecut cu succes de etapa Centrul de evaluare, candidații sunt incluși într-o bază de date (Lista de rezervă). Diferitele instituții ale UE pot căuta această bază de date în funcție de nevoile lor de recrutare și pot invita candidații de succes la interviuri de angajare.