Procedurile de selecție a personalului instituțiilor Uniunii Europene

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) este responsabil pentru selecția personalului care lucrează în instituțiile Uniunii Europene.

În instituțiile Uniunii lucrează diferite categorii de personal: funcționari titulari, angajați contractuali, angajați temporari, stagiari, experți naționali detașați, alte categorii de personal.

Procedurile de selecție diferă, în principal, în funcție de natura postului.

Competențele generale ale candidaților

La începutul anului 2022 EPSO și-a publicat noul cadru de competențe, aplicabil din anul 2023.

Cadrul de competențe definește competențele importante pentru diferitele posturi și oferă informații transparente despre procedura de selecție, întrucât clarifică ce calități trebuie să demonstreze candidații în timpul testelor.

Menționăm că, pentru profilurile mai specializate, candidații trebuie să demonstreze că au atât competențele generale necesare, cât și competențe specifice domeniului lor de expertiză. Anunțul de concurs conține detalii despre competențele cerute în domeniul în cauză și despre testele prin care se vor evalua competențele generale și cele în domeniu.

Noile competențe generale cerute candidaților care aplică la diferite posturi în aceste instituții sunt următoarele:

1. Gândire critică, analiză și soluționare creativă a problemelor

Gândește holistic și transpune informații complexe în soluții creative și inovatoare.

2. Procesul decizional și obținerea de rezultate

Ia decizii într-un mediu în schimbare, le transpune în acțiuni și acționează în vederea obținerii unor rezultate tangibile.

3. Competențe digitale & adaptabilitate la mediul digital (gestionarea informațiilor)

Aplică cunoștințele și competențele în mediul digital, optimizează modurile de lucru prin utilizarea
instrumentelor și tehnologiilor digitale

4. Gestionare personală

Își organizează propriile sarcini, demonstrează în permanență responsabilitate și o atitudine constructivă.

5. Lucrul cu ceilalți

Demonstrează cooperare transfuncțională și promovează diversitatea și incluziunea. Cooperează
bine prin căutarea compromisului, prin schimb de cunoștințe și prin acordarea de asistență celorlalți.

6. Învățarea ca o competență

Își gestionează în mod activ propria învățare, creștere și îmbunătățire.

7. Comunicare

Transmite în mod clar informații și opinii, generează adeziune prin facilitarea interacțiunii și prin
colaborarea eficace cu ceilalți.

8. Intraprenoriat

Stimulează schimbarea, inspiră și capacitează alte persoane în punerea în aplicare a schimbărilor și oferă îndrumări la toate nivelurile.

Noul model de concurs EPSO

Începând cu anul 2023, EPSO aduce o serie de modificări modelului de concurs:

 • renunțarea la testele orale din procedurile de selecție ale EPSO, ca parte a unei regândiri din temelii a procesului actual de selecție,
 • concentrarea pe calificările candidaților,
 • teste scrise, organizate într-o singură sesiune de testare,
 • toate testele se vor desfășura online, cu supraveghere de la distanță.

Principala noutate este renunțarea la etapa centrului de evaluare și la testele orale aferente, folosite începând din 2010.

Evaluarea competențelor generale ale candidaților (noul cadru de competențe EPSO) se va face însă direct de către serviciile de recrutare ale instituțiilor UE care angajează, prin intervievarea candidaților care ajung pe lista de rezervă. Alegerea persoanelor care vor fi recrutate rămâne în întregime la latitudinea instituțiilor UE.

Structura noului model de concurs

Teste de raționament verbal, numeric și abstract

Se mențin testele de raționament verbal, numeric și abstract ca parte a procedurilor de selecție.

În general, nu va exista un clasament cu punctajele obținute la acest tip de teste. Candidații vor trebui doar să ia o notă de trecere.

Ponderea acordată fiecăreia dintre cele trei competențe poate varia în funcție de profilul selectat. 

Vă puteți antrena rezolvând testele de raționament special create pentru concursurile EPSO.

Test de cunoștințe despre UE

Acest tip de test se va folosi la concursurile cu profil general.
Testul de cunoștințe despre UE se va axa pe chestiuni de fond semnificative legate de funcționarea, politicile și procedurile UE.

Materialele sursă folosite pentru realizarea acestui test vor fi publicate în același timp cu anunțul de concurs. Candidații vor avea posibilitatea de a consulta online sursele utilizate, astfel încât și pentru cei care nu au urmat studii europene la universitate sau nu au lucrat niciodată în acest domeniu testul să fie accesibil.

Un număr semnificativ de sinteze pe teme europene, disponibile gratuit, vă pot familiariza cu construcția și funcționarea Uniunii Europene.

Chestionar în domeniul de specialitate

La concursurile cu profil specializat se va folosi un chestionar cu întrebări cu variante multiple de răspuns în domeniul concursului.

Pentru aceste concursuri EPSO nu va publica materialele sursă folosite pentru realizarea chestionarului cu variante multiple de răspuns.

Studiu de caz

Toate concursurile vor include un studiu de caz pentru a evalua competențele de comunicare în scris (de redactare) ale candidaților.

Test de competențe digitale

Pentru anumite concursuri (precum concursul cu profil general pentru recrutarea de administratori cu gradul AD5) se poate introduce un test de competențe digitale.

Principalele etape ale unui concurs

EPSO menționează următoarele etape ale unui concurs general:

 • Publicarea anunțului de concurs
 • Autoevaluarea eligibilității prin Instrumentul de evaluare a experienței (EASI, de la „Experience Assessment Survey Instrument”)*, urmată de completarea și depunerea formularului de candidatură
 • Testele de raționament – rezultat de tip admis/respins
 • Testul de cunoștințe despre UE (pentru concursurile cu profil general) sau Chestionarul cu variante multiple de răspuns în domeniul concursului (pentru concursurile cu profil specializat, cu abrevierea FRMCQ, de la „Field-related Multiple-choice Questionnaire”) – rezultat de tip clasament în funcție de punctajul obținut
 • Testul de competențe digitale – dacă este cazul
 • Studiul de caz pentru evaluarea competențelor de redactare – se corectează doar pentru candidații care au obținut cele mai bune punctaje la testul de cunoștințe despre UE/la chestionarul cu variante multiple de răspuns în domeniul concursului
 • Verificări ale eligibilității într-o etapă corespunzătoare – verificare finală înainte de înscrierea pe lista de rezervă; verificarea celei de-a doua limbi, dacă este necesar
 • Lista de rezervă – baza de date a candidaților care au reușit la concurs, publicată de EPSO la sfârșitul concursului și utilizată de instituțiile UE pentru recrutare, în funcție de nevoile lor specifice
 • Perioada unică de depunere a eventualelor cereri de reexaminare – candidații pot solicita o reexaminare a deciziei de stabilire a rezultatelor testelor în cazul în care consideră că a existat o eroare semnificativă sau o încălcare a procedurii de concurs, iar acest lucru poate afecta rezultatele procedurii de selecție. Cererea se poate depune o singură dată, în conformitate cu procedurile prevăzute în anunțul de concurs.