Să ne pregătim pentru testele de raționament verbal învățând logică generală?

Nu voi răspunde direct la întrebare, ci indirect, citând câteva fragmente din Logica generală a lui Immanuel Kant (Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1985, p. 64). Unele formulări ne sunt foarte familiare.

”Totul în natură… se petrece după reguli, chiar dacă noi nu le cunoaștem întotdeauna. … Chiar și exercitarea facultăților noastre se face după anumite reguli, pe care le urmăm la început inconștient, pînă cînd ajungem, treptat, prin experiențe și printr-o îndelungată aplicare a acestor facultăți, la cunoașterea lor. În cele din urmă ne devin atât de familiare, încît cu mare greutate le mai putem gîndi in abstracto. Așa, de exemplu, gramatica generală este forma unui limbaj în genere. Dar vorbim și fără să cunoaștem gramatică; iar cel care vorbește fără s-o cunoască are totuși o gramatică și vorbește respectînd reguli, de care nu este însă conștient.”

Marcarea din citat îmi aparține pentru că îmi susține analogia cu raționamentul verbal și abordarea acestuia în diverse contexte (inclusiv în concursuri de acces în cariera europeană) și cunoașterea limbajului logicii.