Selecție EPSO – agent contractual pe diverse profile

Agenția Europenaă pentru Selecția Personalului derulează selecții permanente de personal  pentru poziția de agent contractual în instituțiile UE (CAST), pe cele patru grupe de funcții:

 • FG I – personal cu atribuții administrative și de asistență, cu o remunerație de la 1.970,18 Euro;
 • FG II – personal cu atribuții de secretariat, de administrare a biroului și alte atribuții similare, cu o remunerație de la 2.046,33  Euro;
 • FG III – personal cu atribuții de execuție, de redactare a unor documente, de contabilitate și alte atribuții de natură tehnică similare, cu o remunerație de la 2.619,87 Euro;
 • FG IV – personal cu atribuții administrative, de consiliere, lingvistice și alte atribuții de natură tehnică similare, cu o remunerație de la 3.353,84 Euro.

Posturile pentru care se organizează selecția sunt pe următoarele profiluri:

 • Finanțe (FG II, FG III, FG IV)
 • Gestionarea proiectelor/programelor (FG III, FG IV)
 • Secretari/personal administrativ (FG II)
 • Administrație/resurse umane (FG III, FG IV)
 • Comunicare (FG III, FG IV)
 • Afaceri politice/politici UE (FG III, FG IV)
 • Drept (FG III, FG IV)
 • Tehnologia informației și comunicațiilor (FG III, FG IV)
 • Lucrători care desfășoară activități manuale și de sprijin administrativ (FG I)
 • Personal de îngrijire a copiilor (FG II)
 • Psihopedagogi (FG IV).

Selecția agenților contractuali (CAST) are caracter permanent, ceea ce înseamnă că vă puteți înscrie continuu. Nu există niciun termen pentru prezentarea candidaturii.

Detalii pentru fiecare tip de post găsiți pe pagina oficială EPSO, la secțiunea Agent contractual.