QualiTrainer furnizează următoarele servicii:

  • consiliere de carieră, în principal din perspectiva posturilor din cadrul instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene, precum și din cadrul organizațiilor ONU
  • training pentru concursurile generale organizate de EPSO și ONU

Consiliere de carieră

Uniunea Europeană și ONU oferă oportunități variate de dezvoltare profesională în cadrul instituțiilor și agențiilor sale.

Încercăm să evaluăm profilul celor interesați de o carieră internațională și să îi ajutăm să identifice categoria de posturi corespunzătoare  acestui profil.

Identificăm punctele tari și cele slabe ale candidatului și îi propunem un pachet personalizat de pregătire, care să îi ofere perspectiva succesului în concursul vizat.

Training pentru concursurile EPSO

Concursurile generale pe care le organizează EPSO și ONU sunt dificile prin complexitatea lor și prin numărul foarte mare de candidați înscriși pentru un post sau un loc pe lista de rezervă pentru un post.

Complexitatea concursului rezultă din testarea inteligenței raționale și a celei emoționale în câteva etape, prin probe distincte care se desfășoară contra-cronometru. Având în vedere avantajele funcției publice internaționale, numărul celor care își validează candidatura este de ordinul sutei/sutelor pe un loc.

Având experiența concursurilor EPSO și experiență de lucru în instituții europene și cu organisme internaționale, vă  propunem programe de pregătire adaptate profilului dumneavoastră și postului pe care îl vizați.

Oferim flexibilitate în modul de furnizare a instruirii: în clasă sau on-line, la ore convenabile candidatului.