Arhivele etichetei: AD UE

Translatori (AD)

Translatorii susțin și îmbunătățesc comunicarea multilingvă în cadrul UE. Ei traduc o gamă largă de texte politice, juridice, financiare, științifice și tehnice și oferă numeroase și diverse sfaturi lingvistice colegilor. Translatorii din diferitele instituții și organisme ale UE ajută milioane de cetățeni din diferite țări să înțeleagă mai bine politicile UE.

Translatorii sunt de obicei recrutați ca Administratori de gradul AD5, dar pot fi, de asemenea, angajați ca personal contractual pentru o perioadă determinată.

Procedura de selecție a translatorilor se concentrează pe cunoștințele de limbă ale candidatului și abilitățile de traducere, precum și pe competențele de bază necesare tuturor funcționarilor UE.

Juriști-lingviști (AD)

Juriștii-lingviști se asigură că toate noile acte legislative au același sens în fiecare limbă a UE. Aceștia trebuie să poată discerne cu exactitate ceea ce intenționează să transmită legislația UE și să reflecte fidel intenția respectivă în propria limbă maternă.

Juriștii-lingviști sunt recrutați ca administratori la nivelul AD7 și sunt considerați specialiști, deoarece trebuie să aibă o diplomă de licență în drept.

Procedura de selecție pentru juriști-lingviști se concentrează pe expertiza juridică a candidatului, cunoștințele de limbă și abilitățile de traducere, precum și pe competențele de bază necesare tuturor funcționarilor UE. Postul necesită juriști capabili, cu abilități lingvistice deosebite, care au experiență în redactarea sau traducerea, verificarea sau revizuirea textelor juridice.

Specialiști (AD și AST)

Rolul specialiștilor, administratori sau asistenți, este de a oferi expertiză într-o zonă specifică (o politică specifică) a instituțiilor UE. Dacă sunteți interesat de un concurs de specialist AD sau AST, vor fi necesare cunoștințe specifice, abilități și câțiva ani de experiență profesională.

Specialiștii sunt necesari în numeroase domenii, cum ar fi drept, finanțe, cercetare științifică, ca operatori de conferințe, specialiști IT, corectori etc.

În general, aceste concursuri se bazează atât pe calificări cât și pe teste și necesită un anumit nivel de abilități lingvistice legate de profilul postului și mediul de lucru. Selecția și recrutarea specialiștilor AD încep cel mai adesea de la nivelul AD 7 și a specialiștilor AST de la nivelul AST 3.

De obicei, pentru a participa la un concurs pentru specialist nivel AD, trebuie să aveți un nivel de educație care să corespundă studiilor universitare cu o durată de cel puțin 3 până la 4 ani, finalizate cu diplomă de licență, urmate de o experiență profesională de câțiva ani în legătură cu atribuțiile postului, descrise în anunțul de concurs.

Pentru concursurile de specialist AST, este necesar un nivel de educație corespunzător studiilor postliceale atestate printr-o diplomă, urmate de o experiență profesională de câțiva ani legată de îndatoririle descrise în anunțul de concurs. Ca alternativă, se cere un nivel de învățământ secundar, atestat de o diplomă care oferă acces la învățământul postliceal, urmat de experiență profesională de câțiva ani, care să cuprindă unele activități legate de atribuțiile descrise în anunțul de concurs.