Arhivele etichetei: administratori în cadrul instituțiilor europene

Concursul general EPSO

Ce este un concurs general EPSO?

În scopul selectării de personal pentru posturi permanente în instituțiile Uniunii Europene, EPSO (Oficiul European pentru Selecția Personalului) organizează concursuri în cadrul cărora derulează proceduri specifice.

Concursurile generale sunt deschise tuturor celor care îndeplinesc cerințele formale.

Un concurs include teste și exerciții de evaluare concepute pentru a evalua competențele profesionale și anumite competențe generale ale candidaților prin proceduri de selecție corecte și transparente.

Având în vedere atractivitatea posturilor, aceste concursuri atrag un număr foarte mare de candidați.

Concursurile generale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene printr-un Anunț de concurs (Notice of competition) și pe site-ul EPSO. Anunțul de concurs oferă detalii complete despre profilul postului, numărul de locuri prevăzute pentru lista de rezerve, criteriile de eligibilitate și procedura de selecție. Formatul concursurilor variază în funcție de profilul postului.

Categoriile de posturi în instituțiile UE

Concursurile generale EPSO se organizează pentru următoarele categorii de posturi:

Translatori (AD)

Translatorii susțin și îmbunătățesc comunicarea multilingvă în cadrul UE. Ei traduc o gamă largă de texte politice, juridice, financiare, științifice și tehnice și oferă numeroase și diverse sfaturi lingvistice colegilor. Translatorii din diferitele instituții și organisme ale UE ajută milioane de cetățeni din diferite țări să înțeleagă mai bine politicile UE.

Translatorii sunt de obicei recrutați ca Administratori de gradul AD5, dar pot fi, de asemenea, angajați ca personal contractual pentru o perioadă determinată.

Procedura de selecție a translatorilor se concentrează pe cunoștințele de limbă ale candidatului și abilitățile de traducere, precum și pe competențele de bază necesare tuturor funcționarilor UE.

Administratori (AD generaliști)

Rolul general al administratorilor este de a sprijini factorii de decizie în îndeplinirea misiunii instituției sau a organismului în care lucrează. Dacă sunteți angajat ca administrator, veți fi, în general, implicat în elaborarea de politici, punerea în aplicare a legislației UE, activități de analiză și consiliere. Politicile sectoriale vizate includ administrația, dreptul, finanțele, economia, comunicațiile și știința. Ați putea fi un expert în domeniul comercial, un jurist care se ocupă de cazuri în domeniul concurenței sau un auditor care verifică bugetul UE.

Pentru a candida la un concurs de Administrator, trebuie să aveți o diplomă de licență universitară eliberată pe baza a minimum 3 ani de studiu. De asemenea, pot fi necesare calificări suplimentare în funcție de gradul competiției AD.

O carieră de administrator se întinde de la gradul AD5 la AD 16. AD 5 este gradul la care absolvenții încep de obicei cariera lor ca Administratori în instituțiile europene. Administratorii recrutați la acest grad pot desfășura – sub supraveghere – trei tipuri principale de activitate în instituții: formularea de politici, activitate operațională și gestionarea resurselor.

Selecția și recrutarea pot fi, de asemenea, organizate pentru gradele AD 6 / AD 7 pe mai multe posturi de specialitate. În acest caz, este necesară o experiență relevantă de câțiva ani.

AD 9-AD 12 sunt poziții de middle-management. Pentru selecția / recrutarea la aceste grade este necesară experiență anterioară de management.