Arhivele etichetei: alfabetizare

Competențe de alfabetizare

Competențele de alfabetizare reprezintă prima competență-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții cuprinsă în Cadrul european de referință (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții)

Competențele-cheie sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Alfabetizarea

Alfabetizarea este capacitatea de a identifica, înțelege, exprima, crea și interpreta concepte, sentimente, fapte și opinii, atât verbal, cât și în scris, folosind materiale vizuale, auditive/audio și digitale în diferite discipline și în diferite contexte.

Competențele de alfabetizare implică capacitatea de a comunica și de a stabili conexiuni cu alte persoane, în mod eficient, adecvat și creativ.

Dezvoltarea acestor competențe reprezintă baza pentru continuarea învățării.

Cunoștințe

Această competență implică cunoștințe de citire și scriere și o bună înțelegere a informațiilor scrise.

Orice persoană trebuie să aibă următoarele cunoștințe:

  • cunoștințe de vocabular
  • cunoștințe de gramatică funcțională
  • cunoștințe privind funcțiile limbajului.

Competențele de alfabetizare presupun, de asemenea, cunoașterea celor trei tipuri principale de interacțiune verbală, o serie de texte literare și neliterare și principalele caracteristici ale diverselor stiluri și registre ale limbii.

Aptitudini


Aptitudinile asociate acestei competențe sunt:

  • capacitatea de a comunica oral și în scris
  • capacitatea de a comunica într-o gamă largă de situații
  • capacitatea de a evalua și de a-și adapta comunicarea la diferitele situații

Această competență include, de asemenea, capacitatea de a distinge și de a utiliza diferite tipuri de surse, de a căuta, culege și prelucra informații, de a utiliza instrumente ajutătoare și de a formula și exprima argumentele oral și în scris într-o manieră convingătoare și adecvată contextului.

Aceasta cuprinde gândirea critică și capacitatea de a evalua informațiile și de a lucra cu acestea.

Atitudini

O atitudine pozitivă în ceea ce privește alfabetizarea implică adoptarea unui dialog critic și constructiv, o apreciere a calităților estetice și un interes pentru interacțiunea cu alte persoane.

Aceasta implică o conștientizare a impactului limbajului asupra celorlalți și necesitatea de a înțelege și utiliza limba într-un mod pozitiv și responsabil din punct de vedere social.