Arhivele etichetei: Instituțile Uniunii Europene

Instituțiile Uniunii Europene

Conform dispozițiilor articolului 13, Titlul III din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizează promovarea valorilor sale, urmărirea obiectivelor sale, susţinerea intereselor sale, ale cetăţenilor săi şi ale statelor membre, precum şi asigurarea coerenţei, a eficacităţii şi a continuităţii politicilor şi a acţiunilor sale.

Instituţiile Uniunii sunt:

Dispoziţiile referitoare la Banca Centrală Europeană şi la Curtea de Conturi, precum şi dispoziţiile detaliate referitoare la celelalte instituţii figurează în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet Economic şi Social şi de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcţii consultative.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

Instituția Înaltului reprezentant

Tratatul privind Uniunea Europeană creează (articolul 18) instituția „Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate”.

Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei, numește Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași procedură. Înaltul Reprezentant conduce politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. Continuă să citești

Banca Centrală Europeană

Dispoziții privind Banca Centrală Europeană și funcționarea acesteia conține Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 282-284).

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC)

Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC).

SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Obiectivul principal al SEBC îl reprezintă menținerea stabilității prețurilor.

Banca Centrală Europeanăși băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii.

Continuă să citești