Arhivele etichetei: interculturalitate

Iulia Cristina Stan

  • Doctorand în Filologie, domeniul Ştiinţe ale literaturii, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
  • Master in Comunicare şi Management intercultural, specializare: Comunicare interculturală în contextul integrării europene, Teoria comunicării interculturale; Antropologie şi sociologie interculturală; Aspecte psihologice ale comunicării interculturale; Culturologie etc.(cu predare exclusivă în limbile engleză şi franceză) la Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi interreligioase, Universitatea din Bucureşti
  • Master; profil: Comunicare şi relaţii publice; specializare: Modele de comunicare şi relaţii publice, Teorii ale interacţiunii comunicative; Antropologia comunicării; Exerciţii de advocacy în influenţarea politicilor publice; Eveniment mediatic etc. la Catedra de comunicare şi relaţii publice, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
  • Licenţiat în comunicare socială şi relaţii publice, Comunicare interculturală; Comunicare interpersonală; Comunicare estetică; Retorică; Pragmatică, Istoria culturii şi mentalităţilor; Imagologie; Sociologia spaţiului public etc. la Catedra de comunicare şi relaţii publice, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti