Arhivele etichetei: Politica externă și de securitate comună

Acțiunea externă a Uniunii Europene

Tratatele, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona acordă spațiu larg acțiunii externe a Uniunii Europe.

În acest sens sunt dispozițiile Titlului V (articolele 21-46) din Tratatul privind Uniunea Europeană și ale Părții a cincea (articolele 205-222) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Principiile

Acțiunea externă a Uniunii are la bază următoarele principii:

  • democrația
  • statul de drept
  • universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
  • respectarea demnității umane
  • principiile egalității și solidarității
  • respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.

Continuă să citești