Arhivele etichetei: principiile Uniunii Europene

Principiul subsidiarității

Potrivit articolului B din Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene (1992), obiectivele Uniunii sunt atinse cu respectarea principiului subsidiarității, așa cum este definit la articolul 3B din Tratatul privind constituirea Comunității Europene.

În conformitate cu prevederile acestui articol, Comunitatea acționează în limitele competențelor care îi sunt conferite și a obiectivelor care îi sunt atribuite prin tratatul susmenționat. Continuă să citești

Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proportionalității este anexă la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Protocolul nr. 2).

Protocolul stabilește condițiile de aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană și instituie un sistem de control al aplicării respectivelor principii.

Continuă să citești