Arhivele etichetei: Programe ale Uniunii Europene

Erasmus+

Erasmus+ Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013.

Domeniul de aplicare a programului

Programul acoperă următoarele domenii, respectând, în același timp, structurile și nevoile specifice ale diferitelor sectoare din statele membre:

 1. educația și formarea la toate nivelurile, într-o perspectivă de  învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv:
  • învățământul preuniversitar (Comenius),
  • învățământul superior (Erasmus),
  • învățământul superior internațional (Erasmus Mundus),
  • educația și formarea profesională (Leonardo da Vinci) și
  • învățarea în rândul adulților (Grundtvig);
 2. tineretul (Tineret în acțiune), în special în contextul învățării non-formale și informale;
 3. sportul, în special sportul de masă.

Continuă să citești

Fiscalis 2020

svilen001

Image credits: svilen001

Fiscalis 2020 este un program de acțiune pentru îmbunătățirea funcționării sistemelor de impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013.

Durata

Programul acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.

Obiectivul general

Obiectivul general al programului este de a îmbunătăți
funcționarea sistemelor de impozitare pe piața internă printr-o
cooperare extinsă între țările participante, autoritățile fiscale ale
acestora și funcționarii lor.

Europa creativă

„Europa creativă” este programul Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. Acest program oferă 1,46 miliarde de euro în decurs de șapte ani (2014-2020), pentru a consolida sectoarele culturale și creative din Europa.

creative-europe-leaflet_en
De ce Europa Creativă?

Sectoarele culturale și creative întruchipează patrimoniul cultural extrem de bogat și divers al Europei și contribuie la dezvoltarea societăților noastre. Aceste sectoare joacă un rol important în economia europeană și ajută la generarea creșterii economice și a locurilor de muncă. Continuă să citești