Arhivele etichetei: rationament numeric

Demo – raționament numeric

Ex1

Răspuns corect: varianta c

  1. Identificăm informațiile utile din tabel: ponderea fiecărei componente în PIB în anul 2011
  Impozit pe venit: 12%, taxe import: 13%, contribuții sociale: 14%
  Metoda I
  2. Calculăm contribuția fiecărei componente la PIB în 2011:
  Impozit pe venit: 12%*12 700=0,12*12 700=1 524
  Taxe import: 13%*12 700=0,13*12 700=1 651
  Contrib. Sociale: 14%*12 700=0,14*12 700=1 778
  3. Adunăm cele trei valori pentru a afla contribuția totală: 1 524+1 651 +1 778= 4 953 mld. Euro
  Metoda II
  2. 12%*12 700 + 13%*12 700 + 14%*12 700 = 12 700 *(12% +13% +14%) = 12 700 *(0,12+0,13+0,14) = 12 700*0,39 = 4 953 mld.euro